วันนี้เป็นวันดีที่สุด

Last updated: 2019-10-24  |  213 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันนี้เป็นวันดีที่สุด

       วันนี้เป็นวันดีที่สุด  เพราะวันนี้เรายังมีลมหายใจ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ยังเป็นทางเข้าของอาหารใจ หากมีบุญกุศลและปัญญาธรรมมากพอ  วันนี้เรายังพัฒนาฝึกฝนให้อายตนะทั้ง 6  รับสิ่งที่มีคุณค่า  หรืออาหารใจอันมีค่าที่สุด  เป็นอาหารที่จิตใต้สำนึกกระหายที่จะเสพมันมานานนับภพนับชาติไม่ได้  หากต้องหมดลมหายใจไปวันนี้..  พรุ่งนี้ไม่ใช่วันของเรา เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ลูกสวย เมียสาว เกียรติยศชื่อเสียง  ถูกริบคืนหมด  หากไม่รู้ค่าของลมหายใจที่มีในวันนี้  หากไม่รู้ว่าจะฝึกฝนตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เสพเสวยอาหารใจด้วยปัญญาธรรม  ชีวิตทั้งชีวิตไม่มีค่าอะไรเลย  วันนี้หรือวันไหนก็ไม่ใช่วันที่ดีของเราเช่นกัน  ก่อนดำเนินชีวิตไปข้างหน้ากลับมามองหาตัวเองให้ชัด  เราเกิดมาทำไม?  ชีวิตคืออะไร?  เป้าหมายชีวิตอยู่ที่ไหน?  ทำอย่างไรจะพาตัวเราไปให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริง?  ผู้ค้นพบคำตอบคนแรกของทุกโลกคือพระพุทธเจ้า  สงฆ์สาวกคือผู้ศึกษาเรียนรู้  นำคำตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ด้วยความศรัทธา  พากเพียรเอาชนะความเห็นผิดในขันธ์ 5 ดับการปรุงแต่ง  ดับเชื้อการเวียนว่ายตายเกิดให้สำเร็จในวันที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่..  เพราะไม่รู้จริงๆว่ามัจจุมารจะกระชากพรากเอากายกับใจแตกออกจากกันเมื่อไร.. ไม่เที่ยง เกิดดับ

Powered by MakeWebEasy.com