ผึ้งอยู่ส่วนผึ้ง แมลงวันอยู่ส่วนแมลงวัน

Last updated: 2019-10-13  |  315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผึ้งอยู่ส่วนผึ้ง แมลงวันอยู่ส่วนแมลงวัน

ธรรมชาติแยกกันเด็ดขาด
ผึ้งอยู่ส่วนผึ้ง แมลงวันอยู่ส่วนแมลงวัน
มันจะไม่อยู่ด้วยกันเด็ดขาด!

คนก็เช่นกัน คนบุญ คนบาปแยกกันเด็ดขาด
พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญสูงสุด.. ถ้าใครไม่มีบุญสูงสุด
จะไม่รู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้เลย
และไม่สามารถไปกราบพระพุทธเจ้าได้

ทั้งที่คนอื่นๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ก็อยากจะไปกราบ
พระพุทธเจ้า.. อยากศึกษาเรียนรู้พระธรรมของพระองค์
ชาวพุทธทุกคนอยากเห็น  อยากกราบ อยากศึกษา
พระธรรมของพระพุทธเจ้าใจจะขาด

ผู้ใดได้กราบไหว้ท่าน ได้คึกษาพระธรรมของท่าน
ก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึก.. ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ประจำวันของเขา.. ชีวิตเขาก็จะประสบผลสำเร็จ
ทั้งทางโลกและทางธรรม
อันนี้คือเป็นผู้โชคดี เป็นผู้มีศิริมงคลกับตัวเอง

เมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว
เราก็เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแก้ไข 
ปัญหาชีวิตของเราได้

การแก้ไขปัญหาชีวิตของแต่ละคนนั้น... จะต้องมีปัญญา
เพราะปัญหามันสร้างด้วยความไม่รู้... เรียกว่า อวิชชา
ถ้าเรามีปัญญา เราก็ไขปัญหาได้

รู้เหตุ รู้ปัจจัย ว่ามันมาจากไหน? 
มันเกิดจากอะไร?
จะทำอย่างไร?  การแก้ไขจะชัดเจนเลย

แต่ถ้าเราไม่มีปัญญา ก็เหมือน ตาเราบอด 
มองอะไรไม่เห็น... จะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ คนส่วนใหญ่
ในโลกนี้... มืดบอดทางตาใน...  คือตาปัญญาไม่มี
มีแต่ตาเนื้อ

ถ้าตาในมืดบอด  ตานอกก็มืดบอด เช่นกัน
ที่ผ่าน ๆ มา  คนเรามืดบอดทางตาใน ทั้งหมด
ไม่มีใครมีตาในสว่างไสว  เห็นพระพุทธเจ้าเลย

พวกเราก็เหมือนกัน  เมื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้ว... ถ้าไม่เอาไปใส่ไว้ในใจ  ใจเราก็มืดบอดเช่นกัน

เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแล้ว  ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้ว
ยังลังเลสงสัย!  ใช่ / ไม่ใช่
ที่ท่านลังเลสงสัยเพราะ... ท่านไม่เคยรู้
ไม่เคยเห็นมาก่อน... และไม่มีใครบอก ว่า
ใช่ / หรือ ไม่ใช่

อันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ท่านจะเข้าใจในคำสอน
ของพระพุทธเจ้า... เจอแล้ว พบแล้ว ก็ยังลังเลสงสัย
นี้คือ บุญเก่า ท่านไม่พอ เมื่อเรารู้ว่าบุญเก่าเราไม่พอ
เราจะทำอย่างไร?

เราก็เติมบุญใหม่เข้าไปสิ!... เติมเข้าไปตลอดเวลา
ถ้าเรามีบุญใหม่เพิ่มขึ้น  เราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้า
แล้วบุญใหม่อยู๋ที่ไหน?

อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  ถ้าเราเข้าใจ
ในพระธรรมคำสอนของท่าน  บุญใหม่จะเกิดขึ้น
ตาใน ก็จะสว่างเกิดขึ้น  ท่านก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้า
ชัดเจน

ถ้าตาใน เราไม่สว่าง... ตานอกเราก็จะลังเลสงสัย
เป็นธรรมดา เป็นเรื่องที่ยาก ที่คนจะรู้พระธรรมคำสอน
ที่ถูกต้องตรงธรรม... ถ้าไม่ฝึกฝนตนเองมาดี

ในการที่จะรู้เห็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้น
ถ้าใครเข้าใจและรู้เห็นแล้ว จะเป็นศิริมงคล
ให้แก่ชีวิตอย่างยิ่ง...

Powered by MakeWebEasy.com