ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ความจริงถมได้เต็ม

Last updated: 2019-10-13  |  188 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ความจริงถมได้เต็ม

โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ จนรู้จริง รู้แจ้ง
     ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจริงอันนี้
     จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง เรียกว่า...
‪     ‎ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง
‪     ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม  #‎ความจริงถมได้เต็ม
     ถมเต็มเพราะ ‪#‎ความจริงไม่ได้เอาอะไรมาปรุงแต่ง 

     ต่อเติม เสริมที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอีก...
     จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็น #ไม่เที่ยงเกิดดับ

     มันก็ ‪จบที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ‪#‎เมื่อจบมันก็เต็ม

     อะไรมา กระทบอีกมันก็ ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
     มากระทบอีกก็  ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

เพราะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งต่อ....
     กรรมใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
     กรรมเก่าเราก็หมดไปทุกครั้ง  ที่มากระทบสัมผัส
     ในเมื่อกรรมเก่าก็หมด  กรรมใหม่ก็ไม่สร้าง
‪     ชีวิตเราก็ไปถึงเป้าหมาย  เพราะชีวิตเรา รู้จริง รู้แจ้ง
     เรื่องโลกและชีวิต ‪#‎เหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้

     และความรู้จริง รู้แจ้งนั้น... เราทำให้มันมีแล้ว

     เราก็เอา ประโยชน์กับสิ่งที่เรามีอยู่ได้

     แต่ทุกวันนี้มันไม่มี!  เราจึงเอาสิ่งที่มีประโยชน์จากมันไม่ได้

ขณะนี้ชีวิตเราจึงต้องนำพาไปให้ถึง

‪‎     ความจริงที่แท้จริง ให้ได้...

     นั้นคือรู้จัก รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง ในคำสอนพระพุทธเจ้า
     เพื่อมาแก้ไขชีวิตของเรา  ถ้ารู้จริงเมื่อไร

‪     ปัญหาชีวิตก็หมด เพราะไม่มีอะไรปรุงแต่ง

     มันก็ไม่มีอะไร มาสานต่อให้เรา เวียนว่ายตายเกิดอีก‪


     เพราะการเวียนว่ายตายเกิด ‎มันน่ากลัว
     คนที่ไม่ได้‎โสดาบันบุคคล น่ากลัว

     เพราะมันวนเวียนอยู่ในนรก เดรัจฉาน

     จากเดรัจฉานก็ไปนรก เป็นวัฏจักรอย่างนี้
     เพราะไปอยู่นรก ก็บำเพ็ญความพอใจไม่พอใจ

     วนเวียน อยู่ ๒ ภพอย่างนี้...
     ไม่มีโอกาสเกิดเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ มันน่า ‎อเนจ อนาถ


***ถ้าท่านเห็นตัวท่านจริงๆ หรือท่านระลึกชาติได้
‪     ท่านจะเห็นตัวท่านได้รับความโหดร้ายทารุณแสนสาหัส
     พระพุทธเจ้าว่า ‪#‎เราถูกตัดคอมา นับภพชาติไม่ถ้วน
     เลือดเราที่ถูกตัดคอเพราะการทำผิด  น้ำในทะเล ๔ มหาสมุทร ยังน้อยกว่าเลือดเรา

     แต่ละคนที่เวียนว่ายตายเกิดกับการถูกตัดคอ
     ไม่มีใคร ไม่เคยถูกตัดคอ ...พระพุทธเจ้าว่า

     ถ้าเห็นใครในโลกนี้  ไม่ว่าเศรษฐีท่านก็เคยเป็นมาแล้ว

     #‎กษัตริย์ท่านก็เป็นมาแล้ว
‪     #‎ยาจกขอทานท่านก็เป็นมาแล้ว

     ‪#‎ไม่มีอะไรเลยที่ท่านไม่เคยเป็น...

ที่เราเห็นคนในโลกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในปัจจุบันนี้

     คือ ตัวอย่าง... พระพุทธเจ้าคือ ตัวอย่าง

     เราเคยเป็นอย่างนั้น  เราเคยเกิดอย่างนี้  เราเคยเจ็บอย่างนั้น

     ไปโรงพยาบาล เราเห็นเขาเจ็บป่วย  เราก็เคยทุกข์ทรมาน

     อย่างนั้นมาก่อน ไม่เคยมีอะไรที่เรารอด

     การเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้น ...มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้

     #‎วิสัยพระพุทธเจ้ายังหาที่สิ้นสุดไม่ได้  เพราะมันยาวนานเหลือเกิน...

     ‪หาที่สุดเบื้องต้น ‪#‎เบื้องปลาย ‪#‎เบื้องกลาง ไม่ได้

     ทำไม?  เราวนเวียนอยู่อย่างนี้  ‪#‎คำตอบคือ!

     เราต้องการหนีทุกข์ ไปหาสุขทุกภพ ทุกชาติ...
‪     แต่เราไม่มีปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้าพาเราหนี...

Powered by MakeWebEasy.com