การท่องนั้นดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง

Last updated: 2019-10-13  |  127 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การท่องนั้นดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง

การท่องนั้นดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง
คำถามว่า ...จะทำวิธีไหน ในการท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     ให้ คล่อง ๆ และไหลลื่น  เพราะท่องใหม่ ๆ มันเป็นการฝืนท่อง ลืมบ่อย ๆ

‎ตอบ ...การให้ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ นั้น

     ดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย  แต่มันยากที่จะท่อง

     ทำไมมันยาก  เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง

     มันจะให้ ดูทีวี ดีกว่า  ให้ฟังเพลง ร้องเพลง

     ให้เบื่อหน่าย  ขี้เกียจ ง่วงนอน 

     มันเป็นข้อมูลเก่า  ที่จะไม่ให้เราท่อง

     กำกับเราไม่ให้ท่อง  มันเป็นกรรมเก่าของเราทั้งหมด

     ท่านจะรู้อะไรเกินกว่านี้ไม่ได้

แต่เมื่อเราเติมข้อมูลใหม่ใส่ไว้ในใจเรา

     ข้อมูลเก่า มันก็โต้กลับ ตลอดเวลาเช่นกัน

     จึงให้เรา เร่งท่องถี่ ๆ แน่น ๆ เพื่อให้การโต้กลับ

     ของข้อมูลเก่าลดน้อยลง  และข้อมูลเก่าที่มัน

     คอยรอรับอาหารของมันคือ  ความพอใจ ไม่พอใจ

     แต่เราไม่ได้ใส่อาหาร (คือความพอใจ ไม่พอใจ) ให้มัน

     ก็จะทำให้การตอบโต้  ของมันอ่อนแรงลง ลดน้อยลง ๆ

     แล้วมันก็ต้องตายลง ๆ ไม่มีแรงต้านการท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     ที่ถี่ ๆ แน่น ๆ ของเราคือ  ท่องแบบ "‎นกแก้วนกขุนทอง" นั้นละ

ที่คนชอบสงสัยว่า  ท่องแบบนกแก้ว นกขุนทอง

     หรือท่องแบบสูตรคูณ  แล้วมันได้อะไร?

     เพราะเป็นการท่องแบบเร็ว ๆ แบบไม่ต้องคิดอะไร

     ไม่ต้องเอาจิตไปตามดูนั่น ดูนี่

     แต่นั้นคือการฆ่า  หรือ เป็นการปิดทางเดินอาหาร

     ของความพอใจ ไม่พอใจ  จากภายนอก เข้าไปเชื่อมต่อ

     หรือส่งอาหารไปเลี้ยง ความพอใจ ไม่พอใจข้างใน

     มันไม่มีอาหารกิน มันก็ขาดใจตาย เน่าตาย แห้งตายไปเรื่อย ๆ

ถ้าไม่ท่องแบบนกแก้ว นกขุนทอง อย่างนี้

     ท่านก็จะเติมข้อมูลใหม่  ไม่เที่ยงเกิดดับไม่ได้

     เพราะมันก็มีพลังโต้ตอบเรามากเช่นกัน

     เราถึงท่องได้เก่งสุดได้ก็ ๖ รอบ  แค่รอบที่ ๓ ก็เริ่มเป๋

     ถูกมันผลักออก  ให้สนใจที่จะดูทีวี

     ได้ยินเสียงอะไร ก็หยุดท่อง เขวตามสิ่งที่มากระทบเรา

แต่ละวันเราจึงต้องใช้ความเพียรจริง ๆ

     ศาสนาพุทธ  ต้องใช้ความเพียรพยายาม

     ไม่เพียรจริง ๆ ข้อมูลเก่าจะโต้ตอบเรา

     และเป็นข้อมูลสร้างทุกข์

     ตรงนี้ละที่จะเป็นจุดจบ  ของกรรมเก่าเรา

     โดยการท่อง “ไม่เที่ยงเกิดดับ”  มันก็จะเน่าตาย

     ‎การท่องมัน คือบุญสูงสุด

     ท่านจะไปสร้างศาลาวิหาร เต็มทั่วโลก

     เหาะเหิน เดินอากาศได้ เป็น ๑๐๐ ปี

     ไปถือศีล กินเจ ๑๐๐ ปี  ก็ไม่เท่ากับการที่

     ท่านท่อง  “ไม่เที่ยงเกิดดับ” 

     ท่านไปอ่านดูได้ในพระไตรปิฎก

     ท่านท่อง  ท่านก็ได้เติม โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

     ถ้าท่านไม่ท่อง  ท่านก็เติม สังโยชน์ ๑๐ บาป ๑๐ ประการเข้าไป

***ท่านเลือกเอา***

Powered by MakeWebEasy.com