การที่จะท่องได้นั้น จะต้องเอียงหูฟังก่อนแล้วศรัทธาจะตามมา จะท่องเลยไม่ได้

Last updated: 2019-10-13  |  161 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การที่จะท่องได้นั้น จะต้องเอียงหูฟังก่อนแล้วศรัทธาจะตามมา จะท่องเลยไม่ได้

การที่จะท่องไม่เที่ยงเกิดดับได้นั้น

จะต้องเอียงหูฟังก่อนแล้วศรัทธาจะตามมา  จะท่องเลยไม่ได้

     เพราะจะมีมาร คือความพอใจ ไม่พอใจ  ปิดกั้นอยู่

     การท่องฟังดูแล้วง่ายมาก ๆ แต่จะยากที่จะเข้าใจในการท่อง

การท่องคือ  การเติมปัญญาให้ไปฆ่ามาร

     พญามาร  คือความพอใจ ไม่พอใจ

     ที่ฝังลึกแน่นในจิตใจ ที่สะสมมาหลายภพชาติ

     จงใช้แรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า  ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติบูชา  ที่เป็นกุศลผลบุญอันสูงสุด

เราไม่เคยรู้เลยว่า  การปฏิบัติบูชานั้นถูกต้องหรือไม่

     เพราะ ๑,๔๐๐ ปีนั้น  เข้าใจว่าการปฏิบัติบูชา

     คือ การถือศีล นั่งสมาธิ สวดมนต์

     มีดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้

     แท้จริงแล้ว  การปฏิบัติบูชาในพระไตรปิฎกคือ “การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ”

     ให้รู้เห็นความจริงของโลก และชีวิตของกฎธรรมชาติ ๒ กฎ

     คือ กฎไตรลักษณ์และกฎอิทัปปัจจตา ปฏิจจสมุปบาท

ท่อง (คือการน้อม) เข้ามาใส่ตน

     การท่องไม่เที่ยงเกิดดับทุกลมหายใจ  ยังน้อยไป!

     ต้องทุกๆ วินาที ถี่ๆ แน่นๆ แล้วมันจะข้ามพ้นปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้น

ปัญญาที่เราท่อง ๆ ๆ ๆ จะวิ่งออกมารับ

     เพราะกุศลที่เรามีมากกว่า... มารที่เข้ามาหลอกล่อ

สิ่งไหนที่เราชอบมารจะส่งมาให้เราหลงพอใจ ไม่พอใจตลอดเวลา

     เราจึงต้องปิดกั้นหรือตามมารให้ทัน  ด้วยปัญญา

     ทุก ๆ เช้า  เมื่อตื่นขึ้นมาก่อนที่จะกระทบอะไรให้รีบท่องแน่น ๆ

     บวกกับการใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาต

     ด้วย ข้าวถุงแกงถุง  เพิ่มเติมไว้ก่อนให้เป็นฐานที่แน่น

     เมื่อเจอสิ่งที่มากระทบสัมผัส จะได้ไม่สะดุ้งสะเทือนในปัญหานั้น ๆ

Powered by MakeWebEasy.com