พระธรรมคำสอนของ

Last updated: 2019-10-13  |  296 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระธรรมคำสอนของ

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้
....ฉะนั้นเมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว
....เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ!  เราก็จะได้เปรียบ
....มนุษย์ มนาคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก! 
‪....พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น ‪#‎ยอดคนได้
....เรียกว่าเป็น ‪#‎อริยบุคคล...‪#‎ยอดคนก็คือไม่ใช่คนธรรมดา
....จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด...
คือท่าน ‪‎ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ท่านก็ได้โสดาบันบุคคล
....นรกเดรัจฉานท่านก็หนีได้เด็ดขาดเลย..เพราะเหตุปัจจัย
‪....‎ไปนรกเดรัจฉานมันหมดแล้ว...
‪....เหลือแต่เหตุปัจจัยไปมนุษย์เทวดาเท่านั้น
....ฉะนั้นจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มาที่มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม
ได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องครบถ้วน
ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า  เราจึงได้กุศลผลบุญอย่างนี้
....คนที่ไม่ได้มาที่นี่  ไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้า...
....ก็ไม่มีบุญกุศลเพียงพอ  และไม่รู้เรื่องของตัวเอง
....เมื่อมีคนถามท่านว่า "ท่านมาที่นี่ทำไม?"
‪....‎คำตอบ คือ มาเรียนรู้ตัวฉันเอง เพราะฉันไม่เคย
....เรียนรู้ตัวฉันเองมาก่อน  เธอรู้เรื่องตัวเองไหมละ?
....ไม่มีใครรู้เรื่องตัวเองเลยนะ  ฉันว่าฉันไม่ได้เรียนรู้
....เรื่องตัวเองเท่าอายุฉัน เพราะลืม!
‪....‎ทำไมถึงลืม?  เราลืมที่จะหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร
....ลืมที่จะไปนิพพาน
....เราไม่สามารถจะหาทางไปนิพพาน หรือสุขถาวรได้
....เพราะเราไม่ได้ศึกษาตัวเราเอง 
*เราทำตัวเราให้ไปนิพพานได้นะ*
*เราหนีทุกข์ไปหาสุขสำเร็จด้วยตัวเราเองได้*
*ไม่มีใครบันดาลให้เราได้* 
....เลิกคิดถึงว่า จะมีใครบันดาลให้เราได้เลย! ไม่มี!!
....ไม่มีใครช่วยมนุษย์ได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น
....ช่วยตัวเองด้วยการ "#ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ"
....ชีวิตท่านก็ต้องตอบปัญหาในตัวท่านว่า
....ท่านจะทำอะไร? ให้ตัวท่านดีขึ้น ‪#‎คือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
....จะทำอย่างไร? ให้หนีทุกข์ไปหาสุข #คือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
....ทำอย่างไร? ที่จะมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ #ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

ฟังแล้วมันกวนใจเหมือนกัน  เพราะท่านที่ไม่รู้ จะสงสัยว่า  ท่องแล้วได้อะไร?

....เพราะเขาไม่รู้ว่า ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับ....
‪เป็นฐานข้อมูล  ไม่มีมนุษย์คนไหน ๗ พันล้านคนรู้เรื่อง
‪ข้อมูลของใจนะ  รู้แต่เรื่องกรรม รู้แต่นิสัยสันดาน แต่
‪‎ตวัดมาให้ตัวเองเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไม่ได้....
....ก็รู้แต่ว่า นิสัยสันดาน  ของเราที่บำเพ็ญมานั้นเป็น 
....ข้อมูลเป็นฐานความคิดให้เราคิด เป็นฐานความคิดให้เราดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิตเราทั้งหมด  ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลอันนี้
....ถ้าเรารู้อย่างนี้  ชีวิตเราก็ดูว่าไม่มีอะไรยาก
....มันง่ายขึ้นเยอะ เพราะเราจะไปตามเป้าหมาย ของเรา มันก็ง่ายขึ้น...

Powered by MakeWebEasy.com