การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท

Last updated: 2019-10-13  |  567 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท เพราะ

....ไม่ประมาทคือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

....หรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์

....เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา  เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลปัญญา

............................................

....ถ้าถามว่า... โสดาบันได้อะไร? 

....ตอบว่า ได้ "ไม่เที่ยงเกิดดับ" หนุ่ม แก่ ตาย

....ใหม่ เก่า แตกสลาย...ได้เท่านี้ ตอบแค่นี้

....แต่เมื่อได้มาเรียนรู้  คำว่า ไม่เที่ยงเกิดดับ แล้วจะหนาว!


....เพราะ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์  คือความไม่ประมาท

....คือการตามทัน ..ถ้าตามไม่ทันคือ "การประมาท"

........................................

....เมื่อรู้ความจริงมากขึ้น ๆ เห็นความจริงมากเข้า ๆ

....ทั้งรู้และเห็น  มันจะเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งทั้งปวง

....ไม่เชื่อก็พิสูจน์ ตรวจสอบได้

....ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยง

....หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยง

....จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยง

....ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยง

....กายสัมผัส สัมผัสไม่เที่ยง

....ใจคิดนึกไม่เที่ยง

........................................

พระอรหันต์ รู้เห็นความจริง  อย่างนี้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด

....ในที่สุดก็หลุดพ้นความยึดมั่น  ถือมั่นในสิ่งทั้งปวง

....เพราะมันล้วนไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันมีแล้ว ไม่มี

....ฉะนั้น #‎น้อยหนึ่งของตัวเราไม่มีในที่ไหนไหน

....ขณะนี้ มีตัวเราเห็นก็จริง..แต่มันไม่มี เพราะมันเป็นเหตุ

....ของการมาประชุมกันชั่วคราว ของดิน น้ำ ลม ไฟ เท่านั้น

....ในที่สุดแล้วมันก็แตกสลายไป..ไม่มีอะไรเหลืออยู่ทั้งสิ้น

....นี่คือความจริงที่แท้จริง

....อย่าเห็นผิด อย่าหลงผิด...อย่าลังเลสงสัย

....เพื่อไม่ให้เห็นผิด หลงผิด...ก็ให้เจริญความจริง

....คือการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" อยู่ตลอดเวลา

....ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ความหลงได้

Powered by MakeWebEasy.com