เงินก็ไม่ต้องเสีย เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลา ทุก ๆ สถานที่

Last updated: 2019-10-13  |  162 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงินก็ไม่ต้องเสีย เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลา ทุก ๆ สถานที่

ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  เงินก็ไม่ต้องเสีย

....เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลาทุก ๆ สถานที่

....ท่องแล้วได้บุญสูงสุด ในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจน

....การทำบุญทำทานร้อยล้านพันล้าน

....เป็นเพียงบุญอันดับ ๑ (จุดเริ่มต้น) เท่านั้น

....ถ้าสร้างวิหารให้สงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าอยู่อันดับ ๖

....ยึดถือพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งอยู่อันดับ ๗

....มีศีล ๕ (ไม่ใช่ถือศีล) อยู่อันดับ ๘ 

....มีจิตใจเมตตา อภัยทาน ไม่ผูกพยาบาท เป็นบุญอันดับ ๙

...."ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ" เป็นบุญสูงสุดหาที่สุดไม่ได้ เพราะดับทุกข์ได้

......................

....เงินไม่ต้องเสีย ท่องได้ตลอดเวลา....

....แต่ทุกวันนี้เราประพฤติปฏิบัตินอก คำสอนพระพุทธเจ้า

....คือไปเสาะแสวงหาการ ทำบุญที่ไม่ถูกต้อง...ไปถือศีล

....พระพุทธเจ้าให้ "มีศีล"...คือท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  คือการมีศีล


การไปกราบไหว้บวงสรวงอ้อนวอน

ตามสถานที่ต่าง ๆ นั้น ...ผิดคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าว่า อยากได้บุญทำเอา ฝึกปฏิบัติเอาเอง

ให้จำไว้ว่า  การท่องไม่เที่ยงเกิดดับนั้น

เป็นบุญสูงสุด  ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้

.....................

....การนั่งสมาธิมีมานานแล้ว...ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด

....พระพุทธเจ้าทำมาแล้วแต่ดับทุกข์ไม่ได้

....สมาธิเหมือนต้นมะม่วง  วิปัสสนาเหมือนต้นมะละกอ

....จะต่อยอดกันไม่ได้  แยกกันเด็ดขาด  ไม่มีการเอามาปนกัน

....ถ้าต้องการความสงบ..ก็ทำสมาธิก็ได้ความสงบ..แต่

....ถ้าอยากได้ปัญญาเพื่อดับทุกข์  และแก้ไขปัญหาชีวิตได้

....ก็วิปัสสนาภาวนาพิจารณาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

ให้เพียรท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ  ที่ผ่านมาต่างคนต่างไม่เรียน  จึงไม่มีใครรู้

Powered by MakeWebEasy.com