นิพพาน คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ

Last updated: 2019-10-13  |  282 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นิพพาน คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ

การท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" คือการเดินทางไปสู่ "นิพพาน"

...."‎นิพพาน" ‎คือ "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

....การท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างต่อเนื่องนั้น....

    เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ไม่เที่ยงเกิดดับภายนอก

    ให้ถึง ไม่เที่ยงเกิดดับที่อยู่ภายใน 

    หรือ การเชื่อมความจริง ภายนอก ภายในให้เข้าถึงกันได้ 

นี้คือสายใย ของความจริง หรือสายใยของไม่เที่ยงเกิดดับ

    ยังมีอยู่ภายในใจของเรา ที่เป็นข้อมูลอยู่

......................................

....มันอาจจะลึกมาก ลึกน้อยไม่เท่ากัน มันอาจมีปนเปกันมีบ้างก็ยังดี 

....เมื่อเราแยก ความเชื่อออกจากความจริงได้ชัดเจนแล้ว

    มันก็จะเกิดความสุข... 

....ข้อมูลที่ใจคิด เมื่อมีข้อมูลไม่เที่ยงเกิดดับให้ใจคิด

    ใจก็จะเกี่ยวเอาความจริงไม่เที่ยงเกิดดับที่เป็นความสุข

....ความจริง หรือนิพพาน มาคิดตลอดเวลา  เราก็ไม่หลงปรุงแต่ง

    สิ่งที่มากระทบ ก็ถึงมรรคผลนิพพาน

....ก็สั่งให้ คิดถูก พูดถูก ทำถูก โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 

    ก็เกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

 .....................................

....ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การรู้ทัน ตามทัน สิ่งที่มากระทบสัมผัส 

....พระพุทธเจ้าว่า... "คำสอนของท่านเหมือนรอยเท้าช้าง"

    รอยเท้าสัตว์อื่นลงมาอยู่ในรอยเท้าช้างทั้งหมด หมายความว่า

    คำสอนของพระองค์เปรียบเหมือน  รอยเท้าช้าง 

    คำสอนของคนอื่น  ลงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด

....คำสอนของพระองค์ท่าน  ไม่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิต ไหน ๆ ในโลกนี้

    ลงในคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมด และคำสอนทั้งหมดลงอยู่ใน

    ความ "ไม่ประมาท" ไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้าง

....คนเราจะประมาท ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    "ประมาทคือ ตามไม่ทัน"


.......................................

....ถ้าตามทันที่ ตา คือ  ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันก็ไม่เที่ยงเกิดดับ

    อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาท คือ การรู้เท่า ตามทันที่ตา

...."ไม่เที่ยงเกิดดับ" คือ "ไม่ประมาท"

...."ไม่ประมาท" คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

....โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ

    พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

    ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็คือ ***ไม่เที่ยงเกิดดับ***

Powered by MakeWebEasy.com