การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ คือการเจริญมรรคมีองค์ ๘ มาไว้ที่ตัว

Last updated: 2020-02-18  |  209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ คือการเจริญมรรคมีองค์ ๘ มาไว้ที่ตัว

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ... หมายความว่า ให้ระลึกอยู่เสมอว่า ตัวฉันนี่ ตายแน่ ๆ


....การว่าไม่เที่ยงเกิดดับ คือการเจริญ เอามรรคมีองค์ ๘

    มาไว้ที่ตัวเราไว้ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    เป็นการเจริญมรรคมีองค์ ๘ ที่อินทรีย์ ๖

    ให้เจริญ ให้เห็นความจริง ทั้ง ๖ ทาง

...................................

....ตามองเห็นอะไร?  ให้เห็น มันก็เกิดดับ

    เกิดดับเหมือนตัวฉัน

....หูได้ยินเสียงอะไร?  แล้วเสียงก็ผ่านไป

    มันเกิดดับ  มันเกิดดับเหมือนตัวฉัน

....จมูกได้กลิ่น หอมเหม็น  ตอนนี้เหม็นไหม?  หอมไหม?

    มันเกิดดับ ๆ  เกิดดับเหมือนตัวฉัน เช่นกัน

....ลิ้น กินอะไรอร่อย ไม่อร่อยไหม?  มันเกิดดับ ๆ 

    มันเหมือน ตัวฉันเลย มันผ่านไป เกิดดับ ๆ 

....กาย ร้อน เย็น หนาวไหม?  มันก็เกิดดับ ๆ 

     เหมือนตัวฉันก็เกิดดับ ๆ เหมือน ร้อน หนาว

....ใจ คิดนั้น คิดนี่  ไปสารพัด เกิดดับ เกิดดับเหมือนตัวฉัน

     ก็เกิดดับ เกิดดับ

........................................

....การท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างนี้ เป็นการ #‎เจริญมรรคมีองค์ ๘

....ถ้าเราอยู่ในมรรคมีองค์ ๘  อย่างนี้เราก็ไม่มีทุกข์

....การที่เราหลง..เพราะเราไม่ได้อยู่ กับ "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

....ความหลง ความพอใจ ไม่พอใจ ก็เกิดการเวียนว่ายตายเกิด

    คือ #‎สังโยชน์ คือกิเลส  ที่มัดสัตว์ทั้งหลายไว้ มี ๑๐ ประการ

    คือ ความพอใจ ไม่พอใจ

......................................

....เมื่อต้องการหลุดพ้นจากสังโยชน์ ๑๐ ก็ต้องเอา

....โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มาใช้

‎แล้วทำอย่างไรถึงจะมีธรรม ๓๗ ประการ

ก็คือให้มี  ความเห็นชอบ  เห็นตามความจริง ว่าสิ่งทั้งปวง ไม่เที่ยงเกิดดับ

....โดยการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" เท่านั้นเอง

Powered by MakeWebEasy.com