เป็นข้อมูลสัญญาความจำ ที่เราเก็บไว้ในใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้น

Last updated: 2019-10-13  |  235 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เป็นข้อมูลสัญญาความจำ ที่เราเก็บไว้ในใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้น

ความจริง "ไม่เที่ยงเกิดดับ"  คือ ข้อมูลสัญญาความจำ

....ที่เราเอามาเก็บไว้ในใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้น

    ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิด ๖ ทางนี้เท่านั้น..ไม่มีเกิดที่อื่น

....ถ้าจะแก้ก็แก้ที่มันเกิดนี่ละ... ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดผ่านไปแล้ว

    มันก็แก้ไม่ได้...ทุกวันนี้สอนกันว่า โกรธหนอ! โกรธหนอ!

.......................................

....มันเกิดไปแล้ว มันเอาคืนไม่ได้! มันเข้าไปอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว

....#‎พระพุทธเจ้าให้ตามมันให้ทัน ก่อนที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจ

    ยกตัวอย่าง เช่นท่อง #‎เสียงด่าไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

 

....เสียงด่าก็จะหลุดออกไป มันก็ไม่มีข้อมูลเก็บไว้ในใจเรา  เป็นการ "ลบ"

....มันทิ้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  การวิปัสสนาภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับ

....เป็นการลบข้อมูลบาป อกุศล  ถ้าท่านท่องอยู่ตลอดเวลา ก็คือการ

....ลบบาปอกุศลออกจากตัวท่าน  แต่ถ้าท่านไม่ท่อง ก็ลองเอาบาป

....มาเรียงซ้อนทับกัน ฟ้านี้ต่ำไป

 

....ทุกวันนี้ เรากลัวผิดศีล ๕ ซึ่งนาน ๆ กว่าจะผิดศีล ๕ ครั้งหนึ่ง

    แต่บาป อกุศลของความพอใจ ไม่พอใจ อันนี้มันผิดทุกลมหายใจ

    มันเป็นบาปอย่างละเอียด  แต่การผิดศีล ๕ เป็นบาปอย่างหยาบ

....พระพุทธเจ้าให้ "เน้น" ดับความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นบาป อกุศล

    อย่างละเอียด นุ่มนวล และมันนับไม่ได้   มันซ้อนทับเก็บข้อมูลไว้ในใจ

    และมันก็ไม่หายไปไหนด้วยนะ...เขาด่าเราตั้งแต่ปีที่แล้ว

....วันนี้เห็นหน้าเขา...ก็จำได้ว่า มันด่ากู ยังจำได้เลย

.......................................

....ชีวิตที่เกิดความวุ่นวาย...ก็จากความจำในอดีตเรานั้นละ

    เพราะเราไม่ได้ลบมันออก ตั้งแต่ต้น...ถ้าเราลบมันตั้งแต่ต้น

    มันก็ไม่มีอยู่ในใจเราเลย....

พระพุทธเจ้าจึง ‎ส่งเสริมให้เราวิปัสสนาภาวนา ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

....ในขณะลืมตา #‎ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง

    #‎ไม่ให้นั่งหลับตา  เพราะการหลับตา  มันดับทุกข์ไม่ได้

    เป็นการหลบทุกข์ชั่วคราวเท่านั้น

........................................

....การวิปัสสนาภาวนา ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ในขณะลืมตา

    ก็จะได้เห็นชัดเจน  ตามความเป็นจริงว่า มึงก็ตาย กูก็ตาย 

....เหมือนกันตรงนี้ละจะโกรธกันไปทำไม? …ชีวิตเราก็ไม่มีความโกรธ

    ความสุขก็เกิดขึ้นทันที...แต่เมื่อท่านไม่ท่อง..ก็จะหยุดโกรธไม่ได้

....สิ่งที่ตามมานั้นคืออะไร? ท่านต้องรู้ได้เองว่าอะไร จะเกิดขึ้น

....จึงอยู่ที่ท่าน จะเลือกเอา ปัญญา ที่ดับทุกข์ได้ ที่ไม่เกิดบาปอกุศล

    หรือจะเลือกเอาความโง่ ที่เพิ่มทุกข์ เพิ่มบาปอกุศล

    ท่านเลือกเอาเองว่า อะไรจะดีกว่ากัน....

Powered by MakeWebEasy.com