ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

Last updated: 2019-10-13  |  279 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

ความคิดเห็นของคนเรา  ถูกกำกับด้วยข้อมูล

ร่างกายของเรานั้น  ประกอบขึ้นด้วย ๒ ตัว

      ตัวแรกคือ ตัวร่างกาย   ตัวที่สองคือ จิตใจ 

      และทุกวันนี้ ตัวจิตใจ จะทำร้ายร่างกายเสมอ

      จนมีคำกล่าวว่า "ใจเป็นนาย  กายเป็นบ่าว" 

      นั่นหมายถึง ใจจะสั่งร่างกายให้ทำโน่นทำนี่ ทำนั่น

      ให้เกิดทุกข์ อยู่ตลอดเวลา ใจเอาอะไรมาสั่งร่างกาย?

คำตอบคือ  เอาข้อมูลที่อยู่ในใจนั่นแหละมาสั่ง ซึ่งเป็นข้อมูลของทุกคนที่ยังไม่รู้  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  นั้นมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ ความพอใจ ไม่พอใจ เท่านี้เอง

ความพอใจ ไม่พอใจ ของข้อมูลเก่า น่ากลัวมากมายมหาศาล

......ทุกวันนี้คนจะกลัวการผิดศีล ๕ (เล็กน้อย และเบาบางมาก ๆ)  บางวันหรือหลายวันท่าน  อาจไม่ผิดศีล ๕ ทางกายเลย  แต่ ความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นบาป อกุศล  เป็นเหตุของการไปเกิดในนรก เดรัจฉานทั้งนั้น  เกิดขึ้นกับเราได้ทุกลมหายใจ เข้าออก

ถ้าเอาความพอใจ ไม่พอใจนี้ ของหนึ่งวัน มาซ้อนทับ ‎ฟ้านี้ต่ำไป  *เอามาคูณกับอายุตัวเอง (น่ากลัวมาก)*

......ความพอใจ ไม่พอใจ คือบาป อกุศล หรือกรรมดี กรรมชั่วที่เป็นข้อมูล  ติดตัวเรา

......เกิดการเวียนว่าย ตาย เกิด หลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วน  เหตุตรงผล เสมอ  ไม่มีอะไรจะรอดพ้นการกระทำนี้ได้

......พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องลบข้อมูลความพอใจ ไม่พอใจ หรือบาปอกุศล หรืออวิชชาให้ได้ คือการ  ฆ่ามันให้ตาย  โดยการไม่เติม ความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นอาหารของมัน เข้าไปให้มัน  แล้วมันจะแห้งตายเอง

ศาสนาพุทธ ต้องการให้ทุกคนมีความเพียรพยายาม  วิริยะ อุตสาหะบากบั่น เพื่อหนีทุกข์ ไปหาสุขให้ได้ (นิพพาน)

......คือการเพียรท่องไม่เที่ยงเกิดดับ (คือปัญญาที่ดับทุกข์ได้)

......ลงความเห็นว่า ....การไม่ประมาท ....ความไม่ประมาท

คือ การท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com