พรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้

Last updated: 2019-10-13  |  123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้

เมื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน

     ของพระศาสดาเอกของโลกแล้ว
     ท่านจะรู้ซึ้งถึงชีวิตที่มีคุณค่ามาก

     ‎ความมีคุณค่า คือการที่มีชีวิตอยู่
     เมื่อเรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่นั้นยิ่งใหญ่

‪‎     เราจะเกิดปัญญาอย่างไม่ประมาท ในชีวิตว่า ‪
     พรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้า หรือเปล่าก็ไม่รู้

     เราจะเกิดความเพียรพยายาม ฝึกฝนวิปัสสนาภาวนา

     ท่อง...‪‎ ไม่เที่ยงเกิดดับ เมื่อมีชีวิตอยู่อย่างวันนี้
     เราจะได้ฟังพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
     แล้วชีวิตเราจะเลอเลิศขนาดไหน

     เกิดมา ที่ไม่เสียชาติเกิด... เพราะเราได้อริยทรัพย์
     ‪เพราะอริยทรัพย์นำติดตัวไปได้
     เมื่อได้อริยบุคคล  เราก็จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้า

     ไปจนถึงนิพพาน นั้นคือ‪#‎เป้าหมายชีวิตของทุก ๆ คน

‪นิพพานคือไม่อยากตาย ...เมื่อไม่อยากตาย
     ก็ฝึกปฏิบัติตามพระองค์  คือการวิปัสสนาภาวนา
     พิจารณาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
     ดับอวิชชาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ทำให้เกิดทุกข์
     ดับความพอใจ ไม่พอใจ ความหลง ที่เป็นบาป
     อกุศล หรือโลภ โกรธ หลง  ปิดประตูทุก ๆ ด้าน
     เวลานั้นที่ท่านรอคอย มานานแสนนาน 
     ทุกภพ ทุกชาติจนนับไม่ถ้วน

ท่านก็จะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ตามที่ปรารถนา

     เพราะเรามี ข้อมูลรองรับ  เราก็จะไปถึง ..‪.‎นิพพานได้ไม่ยาก

     ถ้าไม่มีข้อมูลรองรับ  เราจะมีความหวัง
     ที่เลื่อนลอย..นี่คือธรรมะ  หรือธรรมชาติ
     ที่เป็นความจริงล้วน ๆ เพราะรอบ ๆ ตัวเรา
     เป็นพระธรรมคำสอนที่เป็นเพื่อนกับเรา
     ทั้งหมดเลย  นอกจากใจเราเท่านั้นที่จะ
     ไม่เป็นเพื่อนกับพระธรรมของพระพุทธเจ้า...

Powered by MakeWebEasy.com