โซ่ตรวนของโลภะ โทสะ โมหะ มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง

Last updated: 2019-10-13  |  254 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โซ่ตรวนของโลภะ โทสะ โมหะ มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง

โซ่ตรวนที่ร้อยรัดที่ตัวเราทุกคนทั้งหมด ๓ เส้นคือ

     โซ่ตรวนของ โลภะ โทสะ โมหะ

โลภ โกรธ หลง หรือความพอใจ ไม่พอใจ  ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน

     มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง  คือทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

.....ตื่นขึ้นมาโซ่ ๓ เส้นนี้  จะเริ่มทำงานทันที

.....เมื่อตากระทบอะไร ความพอใจ ไม่พอใจที่เกิดขึ้น

     ก็เกิดเป็นบาป อกุศลขึ้นเช่นกัน

.....หู ได้ยินเสียง เสียงหนวกหูรบกวน หรือเสียงเพลงหวานไพเพราะ

     ความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ้น บาปอกุศลก็เกิดขึ้นที่ใจเราอีก

.....จมูกได้กลิ่น หอม เหม็น ความพอใจ ไม่พอใจ

     ในกลิ่นเกิดขึ้น ก็เป็นบาป อกุศลเกิดขึ้นอีก

.....เมื่อถึงเวลาหน้าที่ของลิ้นได้กระทบรส อร่อย ไม่อร่อย หวาน เผ็ด เค็มเกิดขึ้น

     ความพอใจไม่พอใจ หรือบาปอกุศลก็เติมเข้าในใจอีก

.....กาย สัมผัสร้อน เย็น หนาว อ่อนไหว ตึง แข็ง รับรู้ทั้งหมด

     แต่ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นที่กายเรานั้น ก็คือบาปอกุศลอีก

.....อินทรีย์ ๖ ตัวสุดท้ายร้ายกาจนัก

     ความคิด ใจคิดนึกไวมาก ๆ ปรุงแต่ง โน่น นี่ นั่น ตลอดเวลา

     ทุกเสี้ยววินาที อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุก ๆ อณูที่ใจคิดนึก

     ปฏิบัติการจนเกิดความพอใจ ไม่พอใจ

     สร้างเรื่องปรุงแต่ง มากมายอย่างมหาศาล

     บาปอกุศลจึงตามมาทุก ๆ อณูเช่นกัน

.....โซ่ตรวนเหล่านี้จึงร้อยรัดตรึงตัวเรา (บาป อกุศล) ได้ทุก ๆ เสี้ยววินาที

     ทุกลมหายใจเข้าออก เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด

Powered by MakeWebEasy.com