ไม่มีปัญญาทางธรรม จะแก้ไขปัญหา จากที่ผิดไปหาที่ผิด

Last updated: 2019-10-13  |  248 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไม่มีปัญญาทางธรรม จะแก้ไขปัญหา จากที่ผิดไปหาที่ผิด

คนที่ไม่มีปัญญาทางธรรม 

จะแก้ไขปัญหาชีวิต  จากที่ผิดไปหาที่ผิด

     ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนวิปัสสนาภาวนา 
     พระพุทธเจ้าจะต้องสอนให้รู้จักตัวเองก่อน ว่า..
     *เราเกิดมาทำไม?
     *เกิดมาแล้วจะไปไหน?
     *เป้าหมายชีวิตคืออะไร?
ทุกวันนี้เรียนรู้แต่  ก.ไก่ ข.ไข่  ก.กู  ไม่เคยเรียนกันเลย

ตัวเรามี ๒ ตัวซ้อนทับกันอยู่

     มีรูปกับนาม,  มีกายกับใจ

     ถ้าใจเรา ออกจากร่างเรียกว่า "เสียชีวิต"
     ถ้าใจเรา อยู่กับร่างกายเรียกว่า "มีชีวิต"
‪แล้วชีวิตคืออะไร 

พระพุทธเจ้าสอนว่า  ชีวิตคือ การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง

     ตัวเราเมื่อรู้จักตัวเองแล้ว ‪#‎จะรู้จักโลกนี้ทั้งโลก

ชาตินี้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ได้พบพระพุทธศาสนา

เราต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน
     ถ้าไม่ครบถ้วน เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตเราได้ 
     ยิ่งการศึกษาเรียนรู้ทางโลก ก้าวหน้า พัฒนาอย่างรวดเร็ว
     ก้าวไกลมากเท่าไร  การเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นเท่านั้น...
‪ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ทางธรรม  เพื่อตามทันการเอารัดเอาเปรียบ
‪     ที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”  “‪คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด”
เพราะคนเราทุกวันนี้ แทบจะไม่ใช่คน เป็นครึ่งคน ครึ่งสัตว์
‪     คนฉลาดก็ปะดังปะเด เอาเปรียบคนโง่ตลอดเวลา
     ถ้าเราโง่  เราก็ถูกเอาเปรียบแน่นอน

     ‎แล้วทำอย่างไร?  ถึงจะไม่โง่
     ‎ก็ต้องศึกษาจากคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคือ ‪‎”พระพุทธเจ้า”
เราก็เรียนรู้กับคนที่ฉลาดที่สุดในโลก  ‎คือศาสดาเอกของโลก

‪     เราก็เป็นลูกศิษย์ของศาสดาเอกของโลก  เพื่อต่อสู้กับ‪ ลูกศิษย์ศาสตราจารย์ทั้งหลายทั่วโลก

ศาสตราจารย์ สอนให้ไปเอา ยิ่งเรียนมาก ยิ่งสอนให้ "เอามาก"
     เอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้"
     เมื่อไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้" ก็เรียนเพื่อ "เอา"
     เอาไม่ได้ตรงๆ ...ก็ชิงเอา ด้วยวิธีต่าง ๆ นานา
     เราก็ถูกขบวนการแย่งชิง ...กระทบทางตรงและทางอ้อม
ถ้าเรายังไม่มีความรู้ของศาสดาเอกไว้ป้องกันตัว
     เราก็ไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัย จากการเอารัดเอาเปรียบได้
     เพราะท่านไม่รู้วิธีแก้

.....พระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ปัญหาของชีวิตมนุษย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
     เราจึงต้องศึกษาเรียนรู้  เพราะ‪พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าลึกซึ้ง
.....เราเรียนทางโลกมา  เราจะเอาทางโลกมาวินิจฉัยทางธรรมว่า...

     คำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไร?  อย่างนั้นมันผิด
     เอาความรู้สาขาหนึ่ง ไปวินิจฉัยอีกสาขาหนึ่งไม่ได้ มันไม่ถูกต้อง
.....พระพุทธเจ้าให้เรียนพระธรรมคำสอนของท่านให้ "จบ"

     แล้วเอาไปปฏิบัติ ไปแก้ปัญหาชีวิต
การศึกษาทั้งโลกในขณะนี้ เป็นการศึกษาด้วยข้อมูลสร้างทุกข์ทั้งหมด

ไม่มีการศึกษาข้อมูลสร้างสุข ดับทุกข์เลย

     ชีวิตจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา  เรียนรู้มาก  ก็รู้ผิดมาก
     รู้ผิดมาก  ก็เอาไปแก้ปัญหาที่ผิดมาก ๆ 
     ชีวิตก็มีปัญหาที่ซับซ้อนมากไปอีก
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลก
     *ท่านสอนว่าอย่างไร?
     *เอาไปใช้อย่างไร?
     *ทุกข์และปัญหาของเรานั้นอยู่ที่ไหน?
     *มันเกิดมาได้อย่างไร?  เหล่านี้เป็นต้น...
การเรียนรู้อย่างนี้จึงสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตของเรา
     ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ 

เราก็เอาไปแก้ไข... จากที่ผิด ไปสู่ที่ผิด ต่อไปอีก...

ชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะมาคอยแก้ไขซ้ำแล้ว  ซ้ำอีกได้
‪     เพราะพรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าหรือเปล่า  ก็ไม่รู้
‎เราอาจจะตายไปก่อนแล้วก็ได้
‪     ตายไปก็เสียชาติเกิดไปอีกชาติหนึ่ง
     ‎แล้วก็ยากที่จะกลับมาเป็นคนได้อีกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com