พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น

Last updated: 2019-10-13  |  221 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น

>พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก
>พระธรรมคำสอนของพระองค์ ตรัสรู้
>ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น
แล้วท่านก็เอาความจริงเรื่องโลกและชีวิต 
    มาบอกพวกเราให้ไปปฏิบัติ  เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเรา

    เพราะพระองค์ได้แก้ปัญหาชีวิต  ของพระองค์

    สำเร็จมาแล้ว จนพระองค์หลุดพ้น จากกิเลส ตัณหา อาสวะทั้งหลาย จนเป็นพระพุทธเจ้า
ด้วยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้
พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง

    จะต้องขึ้นอยู่กับ พุทธบริษัท ๔  ได้แก่  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา

เราผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกา  ต้องศึกษาเรียนรู้ เท่ากับพระสงฆ์ ภิกษุ ภิกษุณี
    อุบาสก อุบาสิกา

    พระพุทธศาสนาก็จะเจริญยั่งยืนด้วยบุคคล ๔ กลุ่ม นี้ละ

พุทธบริษัท ๔ ต้องเรียนพระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน
    ศาสนาพุทธถึงจะตั้งอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ถึง ห้าพันปี

    ถ้าไม่อย่างนั้น  ศาสนาพุทธจะหมดไปจากแผ่นดินนี้...
เป็นที่หน้าเสียใจว่า

    พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ 
    บำเพ็ญบุญบารมีมา ๔ อสงไขยแสนมหากัปป์
    เพื่อนำพระธรรมคำสอนมาให้เราใช้แก้ไขปัญหาชีวิต
    มอบให้กับมวลมนุษยชาติ ได้ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตัวเอง
แต่พวกเรามนุษย์ที่เกิดมาภายหลัง...
    ไม่ได้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเรียนรู้...
    เป็นบาปกรรมอะไร?  ...ของเรา ที่ไม่ได้เอา
    ‪‎พระธรรมคำสอนศาสดาเอกของโลกมาฝึกปฏิบัติกัน
    แต่ไปเอาพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ ศาสตราจารย์

    ที่ยังไม่หมดกิเลสตัณหา  ไปปฏิบัติ

    ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระของชีวิต
    เพราะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า....

    ‪#‎ไม่ใช่คำสอนที่ดับทุกข์สร้างสุขได้
เมื่อถึงรุ่นเรา จึงต้องมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า 
    คือวิธี "สร้างสุขดับทุกข์"  กับตัวเองให้ได้  ไม่เช่นนั้น
    ลูกหลานของเราจะไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิต

    เราก็จะมอบมรดกที่ไร้ค่า ไร้สาระให้กับลูกหลาน

    เราต่อไปอีก... ทุกคนมีลูกมีหลาน

    ถ้าลูกหลานเราโง่... บ้านเมืองเราก็ไปไม่รอด

    เพราะลูกหลานเรา... จะต้องรับผิดชอบดูแลบ้านเมืองต่อไป
พวกเราจึงต้องวางหลักการ รากฐานคำสอนของ
    พระพุทธเจ้าที่ถูกต้องตรงธรรมตามความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้น  พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร?
    คือความจริงของโลกและชีวิต... 
    #‎คือไม่เที่ยงเกิดดับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
และพระธรรมคำสอนแก้ไขปัญหาชีวิต
    ได้ทุกชนิดนั้นเป็นอย่างไร?  อย่างนี้เป็นต้น....

Powered by MakeWebEasy.com