พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญไม่ถูกที่ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ถูกที่ไม่ได้ดี

Last updated: 2020-05-25  |  270 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญไม่ถูกที่ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ถูกที่ไม่ได้ดี

ทุกคนจะได้ยินคำว่า "ทำบุญก็ได้บุญ  ทำดีก็ได้ดี"
‎แต่พระพุทธเจ้าว่า...

    ”ทำบุญไม่ถูกที่ ไม่ได้บุญ”  “ทำดีไม่ถูกที่ ไม่ได้ดี”

    เพราะตกคำว่า "ถูกที่ หรือไม่ถูกที่"

    เราทำบุญทุกวัน ไม่เคยขาด สิบปี ร้อยปี

    แต่ถ้าทำไม่ถูกที่ คุณก็ไม่ได้บุญ
    แถมเติม  บาปอกุศลไปด้วยเพราะเกิดความพอใจ ไม่พอใจ

ทำดีทุกวัน สิบปี ร้อยปี แต่ถ้าทำไม่ถูกที่ ก็ไม่ได้ดี
    *เรามีบุญ* นั้นยังไม่พอ ต้องมีกุศล  กุศลแปลว่า ปัญญา
    *ปัญญา* ‪ คือความรู้ที่ดับทุกข์ได้ 

อันนี้ละที่พระพุทธเจ้า ท่านให้เราต้องทำ ต้องปฏิบัติ

    เมื่อเราเริ่มมีบุญมีกุศลที่ เป็นปัญญาพอสมควร  แต่ถ้ายังน้อยอยู่...

เราก็ยังต้องเพิ่มเติมปัญญา ให้ตัวเราให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้มีแรงผลักดันตัวเอง

    ให้ถึงเป้าหมาย ‪#‎นั้นคือหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร (นิพพาน)
    ให้สำเร็จตามอย่างพระพุทธเจ้า...

Powered by MakeWebEasy.com