ข้อมูลที่ทุกท่านมีคือ การหนีทุกข์ไปหาทุกข์

Last updated: 2019-10-13  |  234 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลที่ทุกท่านมีคือ การหนีทุกข์ไปหาทุกข์

ข้อมูลที่ทุกคนมี คือ การ‎หนีทุกข์ ‎ไปหาทุกข์


....แล้วท่านจะสุขได้อย่างไร? ..เพราะมันมีแต่ทุกข์+ทุกข์

    นี้คือความจริงที่เรียนรู้มา....

    แต่ความคิด "ครั้งแรก" ที่เราตื่นขึ้นมา

    คือการคิด หนีทุกข์ ไปหาสุขเท่านั้น ไม่มีคิดอย่างอื่น

....แต่การกระทำมันไม่ใช่ ....มันไปอีกทางหนึ่ง เพราะเวลาจะไป

    ทำอย่างนี้ มันจะเป็นความคิดครั้งที่ ๒....

    ความคิดครั้งที่ ๒ ...ที่จะส่งให้เราได้อย่างนี้

    มันต้องมีอุปกรณ์ส่งเราไปความคิดครั้งแรก....

....ความคิดครั้งแรกจะไม่มีอุปกรณ์ส่งเราไปตามความคิดนั้น

    เราก็ไป ....‎ไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ 

    ว่าหนีทุกข์ไปหาสุข

....แต่ความคิดครั้งที่ ๒ ...เราจะหนีทุกข์ไปหาสุข

    เราก็ไปเอาอุปกรณ์ ที่ "สร้างทุกข์" มาอีกมันก็ทุกข์

    เพราะทุกข์อยู่ทางทิศใต้  สุขอยู่ทางทิศเหนือ

    เวลาเราออกเดินทาง  ก็หันหน้าไปทางทิศใต้ ทุกครั้ง

    มันก็ไม่สามารถไปทางทิศเหนือ ได้นี้คือ #‎ข้อมูลล็อคไว้

....ข้อมูลมัน  ล็อคนิสัยใจคอ   ล็อคความคิดเรา

....ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อมูลสัญญาความจำ หรือนิสัยใจคอ

    มันล็อคความคิดเราได้  ถ้าเราเจาะประเด็นนี้ไม่ออกในตัวเรา

    เราก็ไม่เข้าใจว่า  ทำไมวิถีชีวิตเราจึงเป็นอย่างนี้....

....ทำไมเราไม่ได้ตามที่เราต้องการสักที  ตั้งแต่เกิดมา ก็คิดอย่างนี้

    คิดหนีทุกข์ไปหาสุข  แต่ที่มันไม่ได้ตามนั้น เพราะว่า

....ใจเราถูกล็อคด้วยข้อมูลสร้างทุกข์  คือ ล็อคความคิดเรา 

    มันล็อคฐานข้อมูลความคิดเราทุกครั้ง ....จึงสร้างได้แต่ทุกข์

....พระพุทธเจ้าได้เห็นประเด็นนี้ว่า  #‎ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลในการคิดใหม่ 

    ความคิด  กับการกระทำของเราถึงจะไปด้วยกันได้ 

    แต่มันสวนทางกับชีวิต  จึงสับสนอย่างนี้

....บางวันที่เราฝึกมา ...ความคิดกับการกระทำไปด้วยกันได้

    เพราะมันมีฐานข้อมูลอยู่... แต่ได้สักพัก

    ฐานข้อมูลใหม่หมด.... มันก็จะพาเราไปตามฐานข้อมูลเก่า

....ไปทางเดิม  คือไปตามความพอใจ ไม่พอใจ

    ชีวิตจึงมีปัญหาหาที่สุดไม่ได้ 

    ‎เพราะมันลงล่องในฐานข้อมูลเก่า  เมื่อมันลงล่อง

    มันไม่ใช่ว่าจะเอาขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะมันเป็น 

    ‎นิสัยใจคอความเคยชินของเราทั้งหมดแล้ว

....ท่านต้องรู้ตัวท่านว่า....

    ข้อมูลสร้างทุกข์...  มันเป็นนิสัยใจคอของท่านมานมนาน

    เรากำลังจะเปลี่ยนมัน  เพราะการเปลี่ยนของเราไม่ใช่ง่าย ๆ

พระพุทธเจ้าว่า 

....ระบบจักรวาล  เป็นระบบเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันชั่วคราวเท่านั้น 

    ‎ไม่มีอะไรบังเอิญ   ไม่มีใครสร้าง   ไม่มีใครบันดาล

    เพราะ ...ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเป็นระบบเหตุปัจจัยทั้งหมด

    ไม่มีอันไหน นอกเหนือไปจากระบบเหตุปัจจัย

....เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้ว  เราก็พอจะมองเห็นว่า

    การที่เราปล่อยให้ตัวเรามีเหตุปัจจัย ...

   #‎สร้างทุกข์ เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต ....เพราะข้อมูลเป็นตัวกำหนด

    เป็นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นชีวิต ....คือการกระทำของเราทั้งหมด

....การกระทำทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล

    การเคลื่อนไหว ไปไหน มาไหน

    การจะคิดจะทำ จะพูดอะไร

    ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล ความพอใจ ไม่พอใจทั้งหมด

    #‎เราก็ควบคุมมันไม่ได้ ....#‎มันควบคุมเราได้

    อันนี้ละที่ผมบอกว่าพวกเราติดคุก....

    เหตุนี้ละ  เพราะมันขังเราเรียบร้อย

    ทำให้เราไม่สามารถจะออกไปหาความจริงได้....

....วิธีเปลี่ยนข้อมูลใหม่ที่พระพุทธเจ้าให้เราหา

    คือ การโอปนยิโก....

    คือ น้อมพระธรรมคำสอนมาใส่ตน หรือ....

    แปลว่า “ท่อง” ไม่เที่ยงเกิดดับ (คือปัญญา)

    ให้จำ ให้มีไว้ในใจ....

Powered by MakeWebEasy.com