พระอรหันต์ ไม่สามารถแสดงฤทธิ์อวดใครได้

Last updated: 2019-10-13  |  321 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พระอรหันต์ ไม่สามารถแสดงฤทธิ์อวดใครได้

‪พระอรหันต์ไม่สามารถแสดงฤทธิ์อวดใครได้

....เมื่อ พ.ศ. ๑๐๗๙ พระไชยะเถระ เป็นพระอรหันต์
    องค์สุดท้ายที่นิพพาน สาระธรรมของศาสนาพุทธ  จบเลย!
....คนก็หันไปกราบไหว้ เจดีย์ จอมปลวก ไหว้ผี สาง
    อ้อนวอนเต็มบ้าน เต็มเมือง... หลังจาก พ.ศ.๑๐๗๙
....ลำพูนก็เข้า.... ‪#‎สู่ยุคฤาษีทันที ....ฤาษีเฟื่องฟู

    ฤาษีนั่งสมาธิ.... เหาะเหินเดินอากาศได้

    ทำนายทายทักได้.... อ่านใจคนได้
    แสดงฤทธิ์ได้....

....คนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอน
    ก็นับถือ... ว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว  ก็อ้อนวอน.... ให้ฤาษีช่วย

....จึงไม่มีใครเข้าหาพระอรหันต์เลย
    เพราะพระอรหันต์ไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ใครเห็นได้  คนก็ไม่เลื่อมใส 

ผลที่สุด ก็ไม่มีคนสืบต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

    ที่ได้จารึกอยู่ในพระไตรปิฎก

    *ขนาดมีพระไตรปิฎก  ยังไม่มีใครอ่าน*

Powered by MakeWebEasy.com