เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เริ่มทำงานทันที

Last updated: 2019-10-13  |  620 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เริ่มทำงานทันที

เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา อินทรีย์ ทั้ง ๖ คือ

.....ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เริ่มทำงานทันที

     เราห้าม ตาไม่ให้เห็น ไม่ได้

     ห้าม หู ไม่ให้ได้ยินเสียง ไม่ได้

     ห้าม จมูก ไม่ให้ได้กลิ่น ไม่ได้

     ห้าม ลิ้น ไม่ให้ได้รส ไม่ได้

     ห้าม กายสัมผัส ไม่รู้ร้อน หนาว อ่อน แข็ง ไม่ได้

     ห้าม ใจ ไม่ให้นึกคิด ไม่ได้

เมื่อห้าม สิ่งที่มากระทบสัมผัสทั้ง ๖ ทางไม่ได้  เราก็ต้องตามมันให้ทัน

.....เมื่อถูกกระทบสัมผัสแล้ว ใจก็เริ่มทำงานรับการกระทบสัมผัสทั้ง ๖ ทางมาเก็บไว้ที่ใจทันที

.....เมื่อเราตื่นมาจึงจะรับข้อมูลทุกอย่างตลอด ทั้งวัน

     ข้อมูลอย่างนี้ในทางธรรม

     พระพุทธเจ้าว่า เป็นข้อมูลบาป  กับ ข้อมูลบุญ

     หรือนิสัยสันดาน  หรือ วาสนา

.....เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ทางใจนี้  จะเป็นฐานให้เราคิดทุกครั้ง

     ใจจะคิดไม่ได้เลย... ถ้าไม่มีฐานข้อมูลนี้...

.....เมื่อใจจะคิด สติจะไปลากข้อมูล มาคิดปรุงแต่ง แล้วใจก็สั่งปากพูด

     สั่งมือหยิบ  เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง

.....ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกใจ  ใจจะสั่งร่างกายให้ผลักหนี

     ถ้าไม่มีข้อมูลให้คิด  ร่างกายก็เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไร ทำอะไรไม่ได้

ข้อมูลที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้สำคัญ  

เพราะมันเก็บเป็นฐานของ ความคิดเรา

ข้อมูลมันถ่ายทอดออกมา  เป็นภาษาพูด ภาษาใบ้ (ภาษากาย)

     และเป็นลักษณะท่าทาง เป็นนิสัยใจคอ ของเราที่เกิดจากข้อมูลทั้งนั้น

     และข้อมูลทั้งหมดนี้ละ..ที่มาปั้นเป็น รูปร่างหน้าตาของเรา เราจึงไม่เหมือนกัน

เพราะเกิดจากข้อมูลที่เราสะสมมา  แต่ละชาติ ที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

     เก็บมาเป็นข้อมูล นับภพ นับชาติ ไม่ถ้วน....

Powered by MakeWebEasy.com