การวิปัสสนาภาวนาแล้วได้อะไร?

Last updated: 2019-10-14  |  251 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวิปัสสนาภาวนาแล้วได้อะไร?

❤️การวิปัสสนาภาวนาแล้วได้อะไร?
✍️การที่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาฝึกอยู่ทุกวันนี้ ฝึกให้เรียนรู้ตัวเอง เพราะเราต้องสลัดตัวกูของกูออก เพราะตัวเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้นนะ ความจริงร่างกายเรานิพพานแล้ว ดับไม่เหลือแล้ว ♡แต่ใจเราไม่นิพพาน เพราะใจเราไปเก็บความเห็นผิดไว้♡ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างนิพพานให้เกิดขึ้นในใจเรา จะสร้างอย่างไร ก็คือเอาความจริง ที่เป็นจริงว่า หนุ่มแก่ตาย มันมาประชุมกันชั่วคราว ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่มีตัวกูของกูอยู่ในตัวเรานะ ร่างกายมันก็ไม่มีตัวกูของกูนะ ตัวกูของกูที่จะทำให้เราเดือดร้อนมันอยู่ในใจเรา ตัวกูของกูในร่างกายไม่มี เพราะร่างกายเรานี้มันใหม่เก่าแตกสลาย มาประชุมชั่วคราวแล้วแตกสลาย ถ้ามันมีตัวกูของกู มันคงไม่เหี่ยวอย่างนี้ ไม่แก่อย่างนี้ แต่มันไม่มี แต่มันเป็นความรู้สึกเท่านั้น
✍️เพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นสัญญาความจำที่ผิด ที่จะคิดว่าร่างกายคือตัวกูของกูไม่ใช่ มันไม่มีตัวกูและของกูอยู่เลย แต่เพราะความหลงผิด เพราะข้อมูลที่ใส่ไปผิด เรียกว่ามิจฉาทิฎฐิ ความเห็นผิด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราใส่ข้อมูลของพระพุทธเจ้าไว้ก่อน ท่อง ตาเห็นรูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิด ไปจนถึง ใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ไปเปลี่ยนข้อมูลความเห็นผิดก่อน
✍️แต่ว่าความเห็นผิดเรานี้ มันไม่ใช่มีอันเดียว มันมีตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเรา ให้เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกตลอดเวลา นั่นคือการท่องจำ เราจะไม่เอาความคิดเห็นเราไปปรุงแต่ง ตามที่มันเห็นผิดนั้นได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกเราอย่างหนัก เราก็ฝึกเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปใช้จนเกิดความเคยชิน

Powered by MakeWebEasy.com