eBook


ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช (สรุป) อันดับแรก: ต้องฝึกตัวเราให้มองเห็นว่า... สิ่งที่ไม่มีชีวิต วัตถุสิ่งของทั้งหมด ใหม่ เก่า แล้วก็แตกสลาย สิ่งที่มีชีวิต สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งคนเรา หนุ่ม แก่ ต้องตายกันทุกคน เราต้องฝึกให้เห็นตามนี้ในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะเริ่มฝึกในเรื่องต่อไปได้ครับ ฝึกให้เราเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวง มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย ซึ่งเป็นกฎข้อที่ ๑ (พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ)

ถ้าอยากเป็นเศรษฐี  พระพุทธเจ้าสอนคาถาไว้ 4 คำ คือ  อุ  อะ  กะ  สะ

การทำบุญที่ได้บุญมาก อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย คือ การใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตในตอนเช้า ด้วยข้าวสุก และอาหารดีมีประโยชน์ ในที่นี้อาหารดีมีประโยชน์ คือ อาหารที่ถูกต้องตามธรรมวินัย คือ อาหารปรุงสุก พระสงฆ์สามารถทานได้ทันที ไม่ต้องนำไปประกอบอาหาร หากเป็นผลไม้ก็ให้ปอกเปลือกและนำเมล็ดออก และอีกอย่างคือ ควรใส่บาตร ด้วยปริมาณที่พระสงฆ์ฉันได้อิ่ม ควรเว้นการนำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหารใส่ลงในบาตร เพราะบิณฑบาต แปลว่า ขอข้าวกิน หากเราใส่บาตรถูกต้องอย่างนี้เราจะได้บุญมาก

พระพุทธเจ้า ไม่ให้คบคนพาล      *อะเสวะนา จะ พาลานัง* ไม่คบคนพาล  คนพาลคือ  คนโง่เขลาในธรรม  อับปัญญา  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนพาล คือ คนมิจฉาทิฏฐิ     มิจฉาทิฏฐิคือ  ผู้ที่มีความเห็นผิดไปจากกฎธรรมชาติ     คือ ผู้ที่ไม่เชื่อ เรื่องสวรรค์มีจริง นรกมีจริง     ไม่ใช่คนเกเร ...ตีหัวหมา ปาหัวเจ๊ก

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ด้วยการฝึก  ถ้าไม่ฝึกเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ....คนเราเกิดมามีเป้าหมายเหมือนกันทุกคน คือ     ต้องการหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร เมื่อรู้เป้าหมายของตนเองแล้ว ประกอบกับ ท่านทั้งหลาย โชคดีที่เกิดมาพบคำสอนพระพุทธเจ้า

การเดินทางชีวิตของคนเราที่ไม่มีความรู้ ‪    ‎หรือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้     มาประกอบในการดำเนินชีวิต ก็ผิดพลาด ....เทวดา อินทร์พรหม ทั้งหลายท่านก็เสียใจ      ที่ท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ...แต่ได้แค่ เทวดา อินทร์พรหม     ยังเวียนว่ายตาย เกิด ในวัฏสงสาร ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของคน

ในสมัยพุทธกาล      พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์  มีสาวกหลายท่าน  ถามพระองค์ว่า  การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดไหน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ยากมาก  สาวกก็ให้พระองค์อุปมาให้ฟังด้วย  พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  ที่ตถาคตจะอุปมาให้พวกเธอฟังนี้  ยังง่ายกว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้