เทวดาอินทร์พรหมยังต้องเวียนว่ายตายเกิด

การเดินทางชีวิตของคนเราที่ไม่มีความรู้
‪    ‎หรือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
มาประกอบในการดำเนินชีวิต ก็ผิดพลาด

....เทวดา อินทร์พรหม ทั้งหลายท่านก็เสียใจ 
    ที่ท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ...แต่ได้แค่ เทวดา อินทร์พรหม
    ยังเวียนว่ายตาย เกิด ในวัฏสงสาร ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของคน

การเดินทางชีวิตของคนเราที่ไม่มีความรู้ ‪    ‎หรือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้     มาประกอบในการดำเนินชีวิต ก็ผิดพลาด ....เทวดา อินทร์พรหม ทั้งหลายท่านก็เสียใจ      ที่ท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ...แต่ได้แค่ เทวดา อินทร์พรหม     ยังเวียนว่ายตาย เกิด ในวัฏสงสาร ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของคน

Powered by MakeWebEasy.com