ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช

ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช (สรุป)
อันดับแรก: ต้องฝึกตัวเราให้มองเห็นว่า...
สิ่งที่ไม่มีชีวิต วัตถุสิ่งของทั้งหมด ใหม่ เก่า แล้วก็แตกสลาย
สิ่งที่มีชีวิต สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งคนเรา หนุ่ม แก่ ต้องตายกันทุกคน
เราต้องฝึกให้เห็นตามนี้ในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะเริ่มฝึกในเรื่องต่อไปได้ครับ
ฝึกให้เราเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวง มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ซึ่งเป็นกฎข้อที่ ๑

ธรรมะสำหรับผู้ยังไม่ได้บวช (สรุป) อันดับแรก: ต้องฝึกตัวเราให้มองเห็นว่า... สิ่งที่ไม่มีชีวิต วัตถุสิ่งของทั้งหมด ใหม่ เก่า แล้วก็แตกสลาย สิ่งที่มีชีวิต สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งคนเรา หนุ่ม แก่ ต้องตายกันทุกคน เราต้องฝึกให้เห็นตามนี้ในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะเริ่มฝึกในเรื่องต่อไปได้ครับ ฝึกให้เราเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวง มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย ซึ่งเป็นกฎข้อที่ ๑ (พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ)

Powered by MakeWebEasy.com