คลีนิกเบาใจ

คลินิกเบาใจ ช่วยทบทวน วางแผนชีวิตและสื่อสารเจตนาล่วงหน้า เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่าน
      ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ในวาระสุดท้ายของชีวิต กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554
      หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Living Will) เน้นการแสดงเจตนาของ ผู้ป่วยและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีประเด็นหลักเรื่องการปฏิเสธการช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อหัวใจหยุดเต้น  การเจาะคอ  การใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้สารอาหาร และน้ำทางสายยาง และความประสงค์ที่จะเสียชีวิตที่บ้านหรือการเยียวยาทางจิตใจอื่นๆ

      การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance Care Planning, ACP) คือ กระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ให้การดูแล และตัวแทนทีมสุขภาพ มาทำความเข้าใจหารือและวางแผนเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางแก่บุคลากรทางการ แพทย์และญาติผู้ดูแล สำหรับช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจด้วยตนเองหรือไม่อยู่ในสถานะที่สามารถสื่อสารทาง เลือกด้านการดูแลสุขภาพของตนเองได้
การวางแผนดูแลรักษา ตนเองล่วงหน้า สามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ทุกขั้นตอนของชีวิต
ซึ่งการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลล่วงหน้าจะช่วยลดความ เครียดและความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นแนวทางนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นเรื่องที่ในประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัว เพื่อให้มนุษย์ได้รับการดูแลตามความต้องการ ตามเจตนาของตนคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์จนถึงวาระสุดท้าย และจากไปอย่างสงบ

     โรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดบริการ “คลินิกเบาใจ” หรือ ACP Clinic (Advance Care Planning) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562
     มาปรึกษา และใช้บริการกันได้ ทั้งญาติ คนไข้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้สนใจการวางแผนสุขภาพตนเองล่วงหน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
FB Page : fb.me/AdvanceCarePlanClinic

ID Line@​: @219fatws
ลิ้งค์ Line@​ : https://lin.ee/tEcs0iP
ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com