การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมาก

พระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นคนนั้นยากเป็นอันดับ ๑ ....ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเทศน์ #‎การเกิดเป็นคน  มีสาวกหลายท่านก็ถามพระองค์ว่า "การเกิดมาเป็นคนนั้น ยากขนาดไหน?" ....พระพุทธเจ้าตรัสว่า ยากมาก  และขอให้พระองค์ท่านอุปมา ให้ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com