สร้างสุขดับทุกข์

วิปัสสนา แปลว่า ความจริง
ภาวนา แปลว่า เจริญ
วิปัสสนาภาวนา
แปลว่า เจริญความจริงไว้ในใจ

ในสมัยพุทธกาล      พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์  มีสาวกหลายท่าน  ถามพระองค์ว่า  การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดไหน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ยากมาก  สาวกก็ให้พระองค์อุปมาให้ฟังด้วย  พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  ที่ตถาคตจะอุปมาให้พวกเธอฟังนี้  ยังง่ายกว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ  

การวิปัสสนาภาวนาแล้วได้อะไร? การที่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาฝึกอยู่ทุกวันนี้ ฝึกให้เรียนรู้ตัวเอง เพราะเราต้องสลัดตัวกูของกูออก เพราะตัวเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้นนะ ความจริงร่างกายเรานิพพานแล้ว ดับไม่เหลือแล้ว แต่ใจเราไม่นิพพาน เพราะใจเราไปเก็บความเห็นผิดไว้

ธรรมชาติไม่เคยเบี้ยวใคร (เหตุตรงผลเสมอ) เวรกรรมมีจริง ♡คนเราทำไมโดนโกง = อดีตโกงเขามาก่อน, ปัจจุบันโง่กว่าเขา ♡ไม่ค่อยมีใครคบ = เป็นคนตระหนี่ ♡เกิดมาสวยไม่สวย = กรรมจำแนกบุคคล ขี้โกรธเกิดมาจะขี้เหล่, ไม่ค่อยโกรธใครจะเกิดมาสวย

การวิปัสสนาภาวนา ดับทุกข์ได้อย่างไร? >>ทุกข์ของคนเรามีแค่ 6 ทางเท่านั้น<< 1. เมื่อเราท่อง ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ทางตาเห็นรูปแล้ว จะเกิดความพอใจ ความไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง ตาเห็นรูป ปัญญาก็จะพิจารณาว่า รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

Powered by MakeWebEasy.com