เกิดมาไม่เสียชาติเกิด

คนที่ได้มาที่นี่ และได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  ที่ถูกต้องตรงพระธรรมคำสอนนั้น เป็นเรื่องที่หาได้ยากในโลก      ยากพอ ๆ กับเห็น #‎ความจริงของโลก      ยากเย็นแสนเข็นมาก ๆ      ท่านอายุ ๔๐, ๕๐, ๖๐ ปี  พึ่งเห็น พึ่ง

ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ‪     ชาตินี้ คือ ชาติสุดท้ายของฉัน ‪     ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก      เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา      มันมีแต่ทุกข์            ทุกข์เพราะ เกิด      ทุกข์เพราะ แก่      ทุกข์เพราะ เจ็บ    

ชีวิตเราต้องตั้งสมมุติฐานไว้ว่า พรุ่งนี้เราต้องตาย      ถ้าเราไม่ตั้งไว้อย่างนี้เราก็จะประมาท      ฉันยังไม่ตายง่าย ๆ ก็จะทำตัวสำมะเลเทเมา      หาความพอใจ ไม่พอใจ เพิ่มเติมภพชาติใหม่      พาตัวเองไปแดนเกิดใหม่ ...ไปนรกเดรัจฉาน      แล้วจะกลับมาเป็นคนไม่ได้อีก เป็นตามเหตุ      ตามปัจจัยที่มาประชุมกัน

เมื่อศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอน      ของพระศาสดาเอกของโลกแล้ว      ท่านจะรู้ซึ้งถึงชีวิตที่มีคุณค่ามาก      ‎ความมีคุณค่า คือการที่มีชีวิตอยู่      เมื่อเรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่นั้นยิ่งใหญ่ ‪‎     เราจะเกิดปัญญาอย่างไม่ประมาท ในชีวิตว่า ‪      พรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้า หรือเปล่าก็ไม่รู้

ถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า      มาแก้ไขปัญหาชีวิต  หรือเป็นไฟฉายส่องทางชีวิต       ชีวิตเราก็ราบรื่น  แต่ท่านไหนไม่เอาพระธรรมคำสอน      ไปปฏิบัติ  หรือเอาไปเป็นไฟฉายส่องทาง

Powered by MakeWebEasy.com