ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ความจริงถมได้เต็ม

โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ จนรู้จริง รู้แจ้ง      ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจริงอันนี้      จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง เรียกว่า... ‪     ‎ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง

Powered by MakeWebEasy.com