เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตน เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เพราะตน ไม่ใช่คนอื่นจะมารู้ได้กับเรา

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ      เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตน  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เพราะตน      ไม่ใช่คนอื่นจะมารู้ได้กับเรา  A B C ก ข...      มีใครเห็นกับเราบ้าง?

Powered by MakeWebEasy.com