โอปนยิโก...

เมื่อชีวิตเราต้อง โอปนยิโก (คือท่องให้จำ) น้อมใส่ไว้ในใจเป็นข้อมูลใหม่แล้ว  ข้อมูลใหม่ ที่เป็นความจริงก็จะเป็นตัวลิขิตชีวิตเรา

คนสมัยก่อน ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ จนได้ อรหันต์      ก็ไม่รู้รายละเอียดเลยว่า ได้มรรคมีองค์ ๘ อย่างไร?      ได้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการคืออะไร      รู้แต่เพียง  “ไม่เที่ยงเกิดดับ” เท่านั้น

โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ จนรู้จริง รู้แจ้ง      ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจริงอันนี้      จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง เรียกว่า... ‪     ‎ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง

อปนยิโก (คือท่อง) ไม่เที่ยงเกิดดับได้มากเท่าไร?      ยิ่งมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งมากขึ้น ๆ เท่านั้น      ใจเราที่ถูกเคลือบคลุมด้วยโลภะ โทสะ โมหะ      หรือความพอใจ ไม่พอใจ  ที่เป็นบาปอกุศล      ก็ถูกดับ ถูกสลาย ถูกละลาย  ถูกเจือจางลงไป

โอปะนะยิโก น้อมมาใส่ตน แปลว่า การท่องให้จำ      ถ้าไม่ท่อง มันก็ไม่มีข้อมูลรองรับ      ข้อมูลเหมือน การฝากธนาคาร  เอาเงินฝาก (บุญกุศลฝาก)      เมื่อเราจะใช้เงินก็ถอนออกมาใช้ได้เลย (กุศลคือปัญญา)      เมื่อถูกกระทบสัมผัส  เราก็เอาปัญญาที่มีอยู่แล้วมาใช้เช่นกัน

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ      เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตน  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เพราะตน      ไม่ใช่คนอื่นจะมารู้ได้กับเรา  A B C ก ข...      มีใครเห็นกับเราบ้าง?

Powered by MakeWebEasy.com