ไม่มีใคร ที่รู้ความจริงที่ “ใจ” หรือ “ชีวิต” ที่เราต้องการได้

เจ็ดพันล้านคน ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตคนไหน ....อ่าน "รหัส" ข้อมูลความจริงที่ "ใจ" หรือ"ชีวิต" ที่เราต้องการได้ ....และไม่สามารถแปล "รหัส" การเปลี่ยนอิริยาบถของเราได้เลย

Powered by MakeWebEasy.com