ท่องไม่เที่ยงเกิดดับได้อะไร?

พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพ  ตอนท่านเกิดว่า ....ตัวฉันเป็นเลิศในโลก  ตัวฉันเป็นใหญ่ในโลก       ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของฉัน.... ....ท่านประกาศอิสรภาพให้ตัวท่านเองทันที ที่ท่านเกิด

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท เพราะ ....ไม่ประมาทคือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ....หรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ....เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา  เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลปัญญา

ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  เงินก็ไม่ต้องเสีย ....เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลาทุก ๆ สถานที่ ....ท่องแล้วได้บุญสูงสุด ในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจน ....การทำบุญทำทานร้อยล้านพันล้าน ....เป็นเพียงบุญอันดับ ๑ (จุดเริ่มต้น) เท่านั้น

ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ยิ่งท่องมากยิ่งได้มาก ....ท่านที่ท่องได้มากพอสมควรแล้ว  จะรู้ว่าชีวิตของท่านเปลี่ยนไป     เปลี่ยนจาก ความเร่าร้อน  เป็นความสงบ ร่มเย็นขึ้น  ....ความร่มเย็น จะเกิดจากภายในก่อน  แล้วภายนอกถึงจะร่มเย็น ....จะดูได้จากการที่  ไปหาหมอดู หมอดูจะดูหน้าก่อน 

เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ....ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่ง  อย่างนั้น อย่างนี้ก็ไม่มี ....การที่เราจะปรุงแต่งนั้น พระพุทธเจ้าว่า เราเอาความเชื่อ     ไปปนกับความจริง คือ เอาความอยาก ความปรารถนา     ไปชนกับความจริง  เราก็แพ้ความจริงตลอดเวลา

หน้าที่ของเราคือ  ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ถ้าท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ....มันจะมีข้อมูลมากขึ้น ๆ มีความจริงมากขึ้นๆ     ความจริงทั้งหลาย ทั้งปวงก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราไม่ขาดสาย ....เมื่อไหลเข้ามาแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกชนิด     เพราะที่มาหาเรานั้น #‎คือคนที่ไม่มีปัญหา คนที่มีปัญหา

เมื่อเรารู้คำสอนพระพุทธเจ้า "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ....ที่เป็นปัญญา..ดับทุกข์ได้แล้ว..จากการฝึกปฏิบัติ     จนเรามองเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง ใหม่เก่า แตก สลาย     หนุ่ม แก่ ตาย ตัวเราก็จะยืนอยู่กับที่

กรรมเก่า ทั้งหมดกำลังเรียงคิว ต่อคิว ต่อแถวมาชนเรา ....ตลอดเวลาทุกลมหายใจ  คนที่ขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตะราง     ก็เกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ได้มาจากที่อื่น ....เพราะ หลง คือตามมันไม่ทัน      หู  กรรมเก่าภายนอก ...เมื่อได้ยินเสียงด่า

การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้ ***คือการวิปัสสนาภาวนาพิจารณา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖     ทางเดียวเท่านั้น ...ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้     เพราะเป็นวิธี ดับทุกข์  ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้ว

เจ็ดพันล้านคน ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตคนไหน ....อ่าน "รหัส" ข้อมูลความจริงที่ "ใจ" หรือ"ชีวิต" ที่เราต้องการได้ ....และไม่สามารถแปล "รหัส" การเปลี่ยนอิริยาบถของเราได้เลย

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ ....ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้ ....เพราะไม่เที่ยงเกิดดับคือ ‪ ‎นิพพาน ....ถ้าเราฆ่าความพอใจ ไม่พอใจได้ ....ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหนึ่งเดียว ....คือความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ ....ฉะนั้นเมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว ....เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ!  เราก็จะได้เปรียบ ....มนุษย์ มนาคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก!  ‪....พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น ‪#‎ยอดคนได้ ....เรียกว่าเป็น ‪#‎อริยบุคคล...‪#‎ยอดคนก็คือไม่ใช่คนธรรมดา ....จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด...

Powered by MakeWebEasy.com