นิพพาน คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ

การท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" คือการเดินทางไปสู่ "นิพพาน" ...."‎นิพพาน" ‎คือ "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ....การท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างต่อเนื่องนั้น....     เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ไม่เที่ยงเกิดดับภายนอก     ให้ถึง ไม่เที่ยงเกิดดับที่อยู่ภายใน      หรือ การเชื่อมความจริง ภายนอก ภายในให้เข้าถึงกันได้ 

Powered by MakeWebEasy.com