มันเป็นสัญญาความจำ ตั้งแต่ท่านเกิด จนถึงปัจจุบัน เต็มอยู่ในใจท่าน อย่างไม่มีช่องว่างเลย

ตาเห็นรูป, หูได้ยินเสียง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นได้รส, กายสัมผัส, ใจคิดนึก  มันจะเก็บเป็นข้อมูลสัญญา ความจำไว้อย่างนี้ทุก ๆ วัน ทั้งวัน มันเก็บเป็นสัญญาความจำ  ‎ตั้งแต่ท่านเกิดมา‪จนถึงปัจจุบันนี้  มันจึงมีความพอใจ ไม่พอใจ (บาปอกุศล) เต็มอยู่ในใจท่าน อย่างไม่มีช่องว่างให้เลย

Powered by MakeWebEasy.com