เราติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต

ถ้าได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  อย่างลึกซึ้งแล้วจะหนาว... ท่านจะรู้ว่าท่านได้ติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต   พญามารคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ความพอใจ ไม่พอใจ มาร แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่       1. ‎กิเลสมาร คือ กิเลสซึ่งทำให้เรามีความประพฤติ 

Powered by MakeWebEasy.com