บุญคือถูกต้อง บาปคือถูกใจ

ชีวิตเรานี้ ถ้าป้อนความจริง ‪‎คือไม่เที่ยงเกิดดับ เราจะได้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ      แล้วจะดับสังโยชน์ ๑๐ ประการได้ สังโยชน์ ๑๐ ..น่ากลัวมาก เพราะมันคือ ความพอใจ ไม่พอใจ      ลึกซึ้งมาก ๆ ไม่ว่าท่านจะไปเกิดที่ไหน เกิดเป็นอะไร      ท่านก็บำเพ็ญความพอใจ ไม่พอใจ

Powered by MakeWebEasy.com