เครื่องผูกมัดร้อยรัด ล่ามโซ่ตรวน ที่อยู่ในตัวเราทุกขุมขน

สังโยชน์ ๑๐ แปลว่า เครื่องผูกมัดร้อยรัด เครื่องล่าม ....เหมือนกับโซ่ หรือตรวน หรือขื่อ หรือคา        มันคือ ....‎อนุสัยกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในตัวเรา     ทุกขุมขน  ทุกเซลล์ในร่างกายของเรา     “สังโยชน์ ๑๐ เป็นตัวข้อมูลสร้างทุกข์  แล้วมาปั้นเป็นตัวเรา”

Powered by MakeWebEasy.com