เกิดมาไม่เสียชาติเกิด

หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมเอาคำบรรยายของอาจารย์สินธพ ทรวงแก้ว ซึ่งท่านบรรยายอยู่ที่ มูลนิธิอโศกมุนีแสงธรรม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ข้าพเจ้าเห็นว่า คำบรรยายของอาจารย์สินธพฯ ผู้ซึ่งอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ถึง ๖ จบด้วยกัน มีคุณค่าแก่การนำไปศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง

เมื่อชีวิตเราต้อง โอปนยิโก (คือท่องให้จำ) น้อมใส่ไว้ในใจเป็นข้อมูลใหม่แล้ว  ข้อมูลใหม่ ที่เป็นความจริงก็จะเป็นตัวลิขิตชีวิตเรา

คนสมัยก่อน ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ จนได้ อรหันต์      ก็ไม่รู้รายละเอียดเลยว่า ได้มรรคมีองค์ ๘ อย่างไร?      ได้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการคืออะไร      รู้แต่เพียง  “ไม่เที่ยงเกิดดับ” เท่านั้น

โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ จนรู้จริง รู้แจ้ง      ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความจริงอันนี้      จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง เรียกว่า... ‪     ‎ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง

โอปะนะยิโก น้อมมาใส่ตน แปลว่า การท่องให้จำ      ถ้าไม่ท่อง มันก็ไม่มีข้อมูลรองรับ      ข้อมูลเหมือน การฝากธนาคาร  เอาเงินฝาก (บุญกุศลฝาก)      เมื่อเราจะใช้เงินก็ถอนออกมาใช้ได้เลย (กุศลคือปัญญา)      เมื่อถูกกระทบสัมผัส  เราก็เอาปัญญาที่มีอยู่แล้วมาใช้เช่นกัน

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ      เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตน  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ รู้ได้เพราะตน      ไม่ใช่คนอื่นจะมารู้ได้กับเรา  A B C ก ข...      มีใครเห็นกับเราบ้าง?

การเข้าถึงปัญญา และการดับทุกข์นั้น      ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนตนเอง ในด้านวิปัสสนาล้วน ๆ      การปฏิบัติธรรมผิดนั้น จะเป็นการผลักตนเองทำร้ายตัวเองอย่างหยาบ      ไปสู่การทำร้ายตัวเองอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัว      ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขกลับมาให้มีปัญญาดับทุกข์ได้เลยในชาตินี้

ถ้าท่านหยุดท่อง ความพอใจ ไม่พอใจ มันก็เข้ามาทันที      ก็จะเติมเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม      แล้วเราจะหนีทุกข์ ไปหาสุขได้อย่างไร?      เพราะทุกคนนั้นตั้งใจเกิดมาเพื่อ  หนีทุกข์ไปหาสุข      ไม่ใช่มาเพื่อหลบทุกข์อย่างทุกวันนี้

ถ้าเราไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จะเป็นอย่างไรไหม?      เป็นแน่นอน ...เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรา      อย่างมากมาย ที่ได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนทุกชีวิต เคยให้อริยสัจจะอธิษฐานกับตัวเองไว้ว่า

เมื่อมั่นใจ มั่นคง ไม่มีความลังเลสงสัยใน “ไม่เที่ยงเกิดดับ” แล้วก็เริ่มต้น “โอปนยิโก”  น้อมมาใส่ตน ด้วยการท่อง ตั้งแต่ตื่นนอนทันที @ ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ @ หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

การท่องนั้นดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง คำถามว่า ...จะทำวิธีไหน ในการท่องไม่เที่ยงเกิดดับ      ให้ คล่อง ๆ และไหลลื่น  เพราะท่องใหม่ ๆ มันเป็นการฝืนท่อง ลืมบ่อย ๆ

การที่จะท่องไม่เที่ยงเกิดดับได้นั้น จะต้องเอียงหูฟังก่อนแล้วศรัทธาจะตามมา  จะท่องเลยไม่ได้      เพราะจะมีมาร คือความพอใจ ไม่พอใจ  ปิดกั้นอยู่      การท่องฟังดูแล้วง่ายมาก ๆ แต่จะยากที่จะเข้าใจในการท่อง การท่องคือ  การเติมปัญญาให้ไปฆ่ามาร

เจ็ดพันล้านคน ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตคนไหน ....อ่าน "รหัส" ข้อมูลความจริงที่ "ใจ" หรือ"ชีวิต" ที่เราต้องการได้ ....และไม่สามารถแปล "รหัส" การเปลี่ยนอิริยาบถของเราได้เลย

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ ....ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้ ....เพราะไม่เที่ยงเกิดดับคือ ‪ ‎นิพพาน ....ถ้าเราฆ่าความพอใจ ไม่พอใจได้ ....ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหนึ่งเดียว ....คือความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติแล้ว ย่อมเห็นเอง รู้เอง คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ ....ฉะนั้นเมื่อเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้ว ....เราก็จะรู้ได้เองอย่างนี้ละ!  เราก็จะได้เปรียบ ....มนุษย์ มนาคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอย่างมาก!  ‪....พระธรรมคำสอนสามารถสร้างให้เราเป็น ‪#‎ยอดคนได้ ....เรียกว่าเป็น ‪#‎อริยบุคคล...‪#‎ยอดคนก็คือไม่ใช่คนธรรมดา ....จะหลุดจากนรก เดรัจฉาน เด็ดขาด...

พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพ  ตอนท่านเกิดว่า ....ตัวฉันเป็นเลิศในโลก  ตัวฉันเป็นใหญ่ในโลก       ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของฉัน.... ....ท่านประกาศอิสรภาพให้ตัวท่านเองทันที ที่ท่านเกิด

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท เพราะ ....ไม่ประมาทคือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ....หรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ....เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา  เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลปัญญา

ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  เงินก็ไม่ต้องเสีย ....เวลาก็ไม่เสีย ท่องได้ตลอดเวลาทุก ๆ สถานที่ ....ท่องแล้วได้บุญสูงสุด ในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจน ....การทำบุญทำทานร้อยล้านพันล้าน ....เป็นเพียงบุญอันดับ ๑ (จุดเริ่มต้น) เท่านั้น

เมื่อเรารู้คำสอนพระพุทธเจ้า "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ....ที่เป็นปัญญา..ดับทุกข์ได้แล้ว..จากการฝึกปฏิบัติ     จนเรามองเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง ใหม่เก่า แตก สลาย     หนุ่ม แก่ ตาย ตัวเราก็จะยืนอยู่กับที่

กรรมเก่า ทั้งหมดกำลังเรียงคิว ต่อคิว ต่อแถวมาชนเรา ....ตลอดเวลาทุกลมหายใจ  คนที่ขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตะราง     ก็เกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ได้มาจากที่อื่น ....เพราะ หลง คือตามมันไม่ทัน      หู  กรรมเก่าภายนอก ...เมื่อได้ยินเสียงด่า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้