ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า

ผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือมรรคมีองค์ 8  หรือริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 (หนทางแห่งการดับทุกข์) คือ... 1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2 .สัมมาสังกัปปะ (ดำหริชอบ) 3 .ส้มาวาจา (วาจาชอบ)

Powered by MakeWebEasy.com