image
ใจเป็นนาย  กายเป็นบ่าว
 
       ความคิดเห็นของคนเรา ถูกกำกับด้วยข้อมูล
       ร่างกายของเรานั้น ประกอบขึ้นด้วย ๒ ตัว
       ตัวแรก คือ ตัวร่างกาย  ตัวที่สอง คือ จิตใจ 
       และทุกวันนี้ ตัวจิตใจ  จะทำร้ายร่างกายเสมอ จนมีคำกล่าวว่า "ใจเป็นนาย  กายเป็นบ่าว"
       นั่นหมายถึง  ใจจะสั่งร่างกาย  ให้ทำโน่น ทำนี่ ทำนั่น ให้เกิดทุกข์ อยู่ตลอดเวลา
       ใจเอาอะไรมาสั่งร่างกาย?
       คำตอบคือ เอาข้อมูลที่อยู่ในใจนั่นแหละมาสั่ง  ซึ่งเป็นข้อมูลของทุกคน ที่ยังไม่รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
       นั้นมีเพียงสองอย่างเท่านั้น คือ ความพอใจ ไม่พอใจ เท่านี้เอง
       ความพอใจ ไม่พอใจ ของข้อมูลเก่า น่ากลัว มากมายมหาศาล
       ทุกวันนี้คนจะกลัวการผิดศีล ๕ (เล็กน้อย และเบาบางมาก ๆ)
       บางวัน หรือหลายวันท่าน อาจไม่ผิดศีล ๕ ทางกายเลย
       แต่ความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นบาป อกุศล เป็นเหตุของการไปเกิด ในนรก เดรัจฉานทั้งนั้น เกิดขึ้นกับเราได้ทุกลมหายใจเข้าออก
       ถ้าเอาความพอใจ ไม่พอใจนี้ ของหนึ่งวัน มาซ้อนทับ ฟ้านี้ต่ำไป เอามาคูณกับอายุตัวเอง (น่ากลัวมาก) 
       ความพอใจ ไม่พอใจ คือ บาป อกุศล หรือกรรมดี กรรมชั่วที่เป็นข้อมูลติดตัวเรา
       เกิดการเวียนว่าย ตาย เกิด หลายภพหลายชาติจนนับไม่ถ้วน เหตุตรงผล เสมอ ไม่มีอะไรจะรอดพ้นการกระทำนี้ได้
       พระพุทธเจ้าตรัสว่า
       ต้องลบข้อมูลความพอใจ ไม่พอใจ หรือบาปอกุศล หรืออวิชชาให้ได้ คือการฆ่ามันให้ตาย
       โดยการไม่เติม ความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นอาหารของมัน เข้าไปให้มัน แล้วมันจะแห้งตายเอง
       ศาสนาพุทธ ต้องการให้ทุกคนมีความเพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะบากบั่น เพื่อหนีทุกข์  ไปหาสุขให้ได้ (นิพพาน)
      คือ การเพียรท่องไม่เที่ยงเกิดดับ (คือปัญญาที่ดับทุกข์ได้) ลงความเห็นว่า การไม่ประมาท
 
*ความไม่ประมาท คือ การท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น*
Powered by MakeWebEasy.com