image
โซ่ตรวนของโลภะ โทสะ โมหะ มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง
 
โซ่ตรวนที่ร้อยรัดที่ตัวเราทุกคนทั้งหมด ๓ เส้นคือ
     โซ่ตรวนของ โลภะ โทสะ โมหะ (โลภ โกรธ หลง หรือความพอใจ ไม่พอใจ ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน)
     มันร้อยรัดเราทุกคนถึง ๖ ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตื่นขึ้นมาโซ่ ๓ เส้นนี้ จะเริ่มทำงานทันที....
*เมื่อตากระทบอะไร ความพอใจ ไม่พอใจที่เกิดขึ้น ก็เกิดเป็นบาป อกุศลขึ้นเช่นกัน
*หูได้ยินเสียง เสียงหนวกหูรบกวน หรือเสียงเพลงหวานไพเราะ
     ความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ้น บาปอกุศลก็เกิดขึ้นที่ใจเราอีก
*จมูกได้กลิ่น หอม เหม็น ความพอใจ ไม่พอใจ
     ในกลิ่นเกิดขึ้น ก็เป็นบาป อกุศลเกิดขึ้นอีก
*เมื่อถึงเวลาหน้าที่ของลิ้นได้กระทบรส อร่อย ไม่อร่อย หวาน เผ็ด เค็มเกิดขึ้น
     ความพอใจไม่พอใจ หรือบาปอกุศลก็เติมเข้าในใจอีก
*กาย สัมผัสร้อน เย็น หนาว อ่อนไหว ตึง แข็ง รับรู้ทั้งหมด
     แต่ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้น ที่กายเรานั้น ก็คือ *บาปอกุศลอีก*
อินทรีย์ ๖ ตัวสุดท้ายร้ายกาจนัก
*ความคิด ใจคิดนึกไวมาก ๆ  ปรุงแต่ง โน่น นี่ นั่น ตลอดเวลา
     ทุกเสี้ยววินาที อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุก ๆ อณู ที่ใจคิดนึก
     ปฏิบัติการจนเกิดความพอใจ ไม่พอใจ
     สร้างเรื่องปรุงแต่ง  มากมายอย่างมหาศาล
     บาปอกุศลจึงตามมาทุก ๆ อณูเช่นกัน
โซ่ตรวนเหล่านี้จึงร้อยรัดตรึงตัวเรา (บาป อกุศล) ได้ทุก ๆ เสี้ยววินาที
     ทุกลมหายใจเข้าออก  เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ.....
Powered by MakeWebEasy.com