image
เราทำบาปทุกลมหายใจ เป็นไปได้อย่างไร?
 
ฉันนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ  ฉันไม่เคยจะไปยุ่งเกี่ยวกับใคร
     ไม่เคยด่าใคร ไม่ทำร้ายใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ฉันเป็นคนดี ฉันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ
ชีวิตคนเรา ถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ มันน่ากลัวมาก.... 
     ๗ พันล้านคน ไม่มีใครรู้ว่า ความพอใจ ไม่พอใจ คือ บาปอกุศล หรืออวิชชา
     และก็ไม่รู้ว่า.... มีอุปกรณ์ แก้ไขชีวิตได้‪  ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้ในพระไตรปิฎก
*เมื่อไม่รู้ ไม่เข้าใจ ก็จะบำเพ็ญ ความพอใจ ไม่พอใจ ให้ตัวเองตลอดเวลา 
     จะกินข้าวก็กินตาม ความพอใจ ไม่พอใจ
     *สิ่งที่ ตัวเองชอบก็จะตักก่อน
     *สิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ตัก หรือ ไม่กินเลย
     จะใส่เสื้อผ้า ก็เลือกตามความพอใจ ไม่พอใจ เอาไปตัดสินใจ
     มันก็คือ โลภ โกรธ หลง  ที่เก็บไว้ในใจ
     เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า.... เราไม่รู้ถึงขนาดนี้หรือ
     ทำไมไม่รู้ว่า  *ความพอใจ ไม่พอใจ เป็นบาป
พระพุทธเจ้าจึงเป็นห่วงเป็นใย  ให้เราหนีทุกข์ให้ได้
     พอใจคือ โลภ, ไม่พอใจคือ โกรธ, ตามไม่ทันคือ หลง คือ สมุทัย
     ทุกข์สมุทัยในอริยสัจ ๔ นั้นละ ...อันนี้น่ากลัวมาก
     แต่ทุกวันนี้พากันกลัว  *การตีหัวหมาปาหัวเจ๊ก เราไปกลัว ...อย่างนั้น
แต่ความพอใจ ไม่พอใจ  ที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจ เราไม่กลัว
     อันนี้คือ *ความประมาทอย่างยิ่ง  
ประมาทโดยไม่รู้ตัว ‪ ‎*ทุกวันนี้เราจึงทำบาปด้วยความเต็มใจ
     ไม่ได้ เต็มใจทำบุญ  *แต่เต็มใจทำบาปตลอดชีวิต  คือ
     *พอใจ ไม่พอใจเป็นอยู่อย่างนี้
     *พอใจที่จะทำอย่างนี้
     *พอใจที่จะคิดอย่างนี้ คือ  *การพอใจในการทำบาป
*จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เรา ไปเกิดในนรกเดรัจฉาน*
Powered by MakeWebEasy.com