image
เมื่อความจริงเริ่มไหลเข้ามาจากการท่อง... ความเชื่อที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มี
 
การที่เราจะปรุงแต่งนั้น  พระพุทธเจ้าว่า เราเอาความเชื่อ ไปปนกับความจริง
     คือ เอาความอยาก ความปรารถนา ไปชนกับความจริง
     เราก็แพ้ความจริงตลอดเวลา เพราะความจริง มันมีเหตุปัจจัย เป็นแดนเกิด
     ความเชื่อไม่มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด...
อย่างเราเชื่อว่า เราจะถูก ล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑
     อันนี้คือ *ความเชื่อ  ไม่มีเหตุปัจจัยรองรับ...
     ที่ไม่ถูกรางวัล เพราะเราไม่มีบุญกุศลรองรับ มันคือ ความอยาก และความจริงชนกัน
     ความสำเร็จ ไม่สำเร็จ อยู่ที่เหตุปัจจัย ครบหรือไม่ครบ... 
     ถ้าเราหาเหตุปัจจัยครบแล้ว ชีวิตเราก็ประสบผลสำเร็จ
     แต่ที่เราไม่ประสบผลสำเร็จนั้น เพราะเราหาเหตุปัจจัยไม่ครบ *เราขาด‪ปัญญา*
     ปัญญา คือความรู้ที่ดับทุกข์ได้... ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ 
     เพราะเราไม่มีคำสอน ‪ของพระพุทธเจ้าไว้ในใจ
     แต่เราเอาความอยากความปรารถนาไปตั้ง...
     ไม่ได้เอาความจริงไปตั้ง  เราก็ถูกกระทบกระทั่ง มาตลอดชีวิต
     เสียใจ ดีใจ ร้องไห้เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลย  ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา...
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
     ความปรารถนาของเรา จะสำเร็จได้ต้องมีเหตุปัจจัยรองรับครบถ้วน
     แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า... มีเหตุปัจจัยครบถ้วนอะไรบ้าง?
     เราจะรู้เมื่อเรามี ‪ *‎ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ในใจเรา....
     เพราะไม่เที่ยงเกิดดับ *จะไล่เรา *ผลักดันเรา ให้เราหาเหตุปัจจัยให้ครบ ความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับเรา
ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้  หาเหตุ หาปัจจัยไม่ได้
     ก็พากันอาศัย ธูปเทียน อ้อนวอนเทวดา ฟ้าดิน อินทร์พรหม ช่วยเรามันก็ไม่สำเร็จ
     เพราะเทวดา อินทร์พรหมก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้... แล้วจะมาช่วยเราได้อย่างไร
     ตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้... คนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้
ช่วยตัวเองอย่างไร?
     ก็ช่วย ‪‎วิปัสสนาภาวนาว่า.... *ไม่เที่ยงเกิดดับ *ทุกลมหายใจ
แล้วมันจะได้อะไร? 
     *ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ *ปัญญาที่ดับทุกข์ได้
     เมื่อมีความรู้ที่ดับทุกข์ได้ ก็เหมือนท่านมี ‪แก้วสารพัดนึกไว้ในตัวท่าน
เพราะสิ่งที่จะได้มานั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ หรือ สิ่งของเงินทองอะไรต่าง ๆ
     มันเกิดจากความคิด หรือปัญญาเราก่อน...  
     ถ้าเราไม่มีความคิด... ไม่มีปัญญา... สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏให้เราเด็ดขาด
     เพราะเงิน และสมบัติ เป็นของคนมีบุญมีปัญญาเท่านั้น
     คนมีบุญ  แต่ไม่มีปัญญา  ก็ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ไม่เที่ยงเกิดดับจึงเป็น **‎แก้วสารพัดนึกให้เรา ขอให้ปฏิบัติไปอย่าท้อถอย
ถ้าท่านตั้งคำถามว่า ‪*เราจะรวยได้อย่างไร
     คำตอบคือ คนจะรวยได้ต้อง....
     *รวยปัญญา
     *รวยความคิด 
     *รวยโอกาส  และ
     *รวยความหวัง
คนจะจน ก็
     *จนปัญญา
     *จนความคิด
     *จนโอกาส
แล้วก็ *จนความหวัง ๔ อย่างจนนี้.....
Powered by MakeWebEasy.com