image

เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง คืออะไร?

ไม่มีใครรู้?  ไม่มีใครบอกเราสอนเรา...

     จึงเป็นชีวิตที่พลาดอย่างมหันต์ พลาดอย่างไม่น่าให้อภัย...

พลาดเพราะ เราไปเรียนเรื่องอื่น และเราเองเป็นผู้ปฏิบัติ 

     เราไม่ได้เรียนรู้เลยว่า ชีวิตเราว่า  มีอุปกรณ์อะไรบ้าง... 

     ที่จะพาตัวเรา หนีทุกข์ไปหาสุขได้สำเร็จ...

มันทำงานกันอย่างไรบ้าง?

     และมันมีผลเป็นบุญ เป็นบาปอย่างไรบ้าง?

จากการที่เรา  ไม่เคยได้ศึกษาเรียนรู้...

     พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อน

     เราจึงไม่รู้ และไม่ได้เอาไปใช้ดำเนินชีวิต

เหมือน "หลับตาเดินทาง"  เดินเท่าไร? ก็ไม่ถึงเป้าหมาย ที่เราตั้งใจไว้

     ‎เพราะเราไม่มีปัญญา  หรือ ตาปัญญาไม่มี

     คือ ตาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้

     จะมองเห็นแต่ "ความเชื่อ" เท่านั้น....

มองไม่เห็นความจริง... ว่ามันคืออะไร? 

     *ความจริงมันอยู่ที่ไหน?

การที่เราจะมองเห็นความจริงได้  มันต้องมาจาก  ตาใน (ตาใจ) จะเห็นก่อน

     แล้วตานอก ถึงจะเห็น, แต่ถ้าตาใน (ตาใจ) ไม่เห็นก่อน

     ตานอก เราจะมองไม่เห็นความจริงเลย...

ทุกวันนี้เรามองไม่เห็นความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

     เพราะตาใน (ตาใจ) ไม่สั่งให้ ตานอกเห็น

ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้

     เรื่อง ตาใน และตานอกก่อน...

เพราะตัวเรามี ๒ ตัว คือ  รูป กับ นาม

     มีกาย กับ ใจ  มันต้องเรียนทั้ง ๒ อย่าง

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว... เราก็เป็น  *‎คนเต็มตัว*

     คนที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน มีปัญญาครบถ้วน รู้เห็นตามความเป็นจริง

     จะไปที่ไหน  จะทำอะไรก็สำเร็จ....

     เพราะ ตาใน (ตาใจ) ทำให้ตานอก *มองเห็นความจริงตลอดเวลา....

Powered by MakeWebEasy.com