image
เป็นข้อมูลสัญญาความจำ ที่เราเก็บไว้ในใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้น
 
       ความจริง *ไม่เที่ยงเกิดดับ* คือ ข้อมูลสัญญาความจำ ที่เราเอามาเก็บไว้ในใจ เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้น
       ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิด ๖ ทางนี้เท่านั้น  ไม่มีเกิดที่อื่น
       ถ้าจะแก้ก็แก้ที่มันเกิดนี่ละ  ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดผ่านไปแล้ว
       มันก็แก้ไม่ได้  ทุกวันนี้สอนกันว่า โกรธหนอ! โกรธหนอ!
       มันเกิดไปแล้ว มันเอาคืนไม่ได้!  มันเข้าไปอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว
       พระพุทธเจ้าให้ตามมันให้ทัน  ก่อนที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจ
       ยกตัวอย่าง เช่นท่อง  เสียงด่าไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
       เสียงด่าก็จะหลุดออกไป มันก็ไม่มีข้อมูลเก็บไว้ในใจเรา
       เป็นการ "ลบ" มันทิ้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
       การวิปัสสนาภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับ  เป็นการลบข้อมูลบาป อกุศล
       ถ้าท่านท่องอยู่ตลอดเวลา ก็คือ การลบบาปอกุศลออกจากตัวท่าน
       แต่ถ้าท่านไม่ท่อง  *ก็ลองเอาบาป มาเรียงซ้อนทับกัน ฟ้านี้ต่ำไป*
       ทุกวันนี้ เรากลัวผิดศีล ๕ ซึ่งนาน ๆ  กว่าจะผิดศีล ๕ ครั้งหนึ่ง
       แต่บาป อกุศลของความพอใจ ไม่พอใจ อันนี้มันผิดทุกลมหายใจ
       มันเป็นบาปอย่างละเอียด  แต่การผิดศีล ๕ เป็นบาปอย่างหยาบ
       พระพุทธเจ้าให้ "เน้น" ดับความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นบาป อกุศล อย่างละเอียด นุ่มนวล และมันนับไม่ได้ มันซ้อนทับเก็บข้อมูลไว้ในใจ และมันก็ไม่หายไปไหนด้วยนะ
       *เขาด่าเราตั้งแต่ปีที่แล้ว
       *วันนี้เห็นหน้าเขา  ก็จำได้ว่า มันด่ากู ยังจำได้เลย
       ชีวิตที่เกิดความวุ่นวาย  ก็จากความจำในอดีตเรานั้นละ
       เพราะเราไม่ได้ลบมันออก ตั้งแต่ต้น
       ถ้าเราลบมันตั้งแต่ต้น  มันก็ไม่มีอยู่ในใจเราเลย
       พระพุทธเจ้าจึง *ส่งเสริมให้เราวิปัสสนาภาวนา ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ในขณะลืมตา
       ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง
       ไม่ให้นั่งหลับตา เพราะการหลับตา มันดับทุกข์ไม่ได้ *เป็นการหลบทุกข์ชั่วคราวเท่านั้น
       การวิปัสสนาภาวนา ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ในขณะลืมตา ก็จะได้เห็นชัดเจน ตามความเป็นจริงว่า *มึงก็ตาย กูก็ตาย เหมือนกัน
       ตรงนี้ละจะโกรธกันไปทำไม?  ชีวิตเราก็ไม่มีความโกรธ ความสุขก็เกิดขึ้นทันที
       แต่เมื่อท่านไม่ท่อง  ก็จะหยุดโกรธไม่ได้ 
       สิ่งที่ตามมานั้น คืออะไร?  ท่านต้องรู้ได้เองว่าอะไร จะเกิดขึ้น
       จึงอยู่ที่ท่าน จะเลือกเอา *ปัญญา ที่ดับทุกข์ได้ ที่ไม่เกิดบาปอกุศล 
       หรือจะเลือกเอา *ความโง่  ที่เพิ่มทุกข์  เพิ่มบาปอกุศล
       ท่านเลือกเอาเองว่า  อะไรจะดีกว่ากัน
Powered by MakeWebEasy.com