image
เทวดา อินทร์พรหม ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร
 
     *ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของท่าน*
การเดินทางชีวิตของคนเรา ที่ไม่มีความรู้ ‎หรือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้.... 
มาประกอบในการดำเนินชีวิต ก็ผิดพลาด....
เทวดา อินทร์พรหม ทั้งหลายท่านก็เสียใจ... 
ท่านน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ...แต่ได้แค่ เทวดา อินทร์พรหม
     ยังเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร  ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของท่าน 
ท่านจึงเสียใจ ...เราจึงไปอ้อนวอนให้ท่านช่วยเหลือ
ท่านยังช่วยเหลือตัวท่าน ให้ดับทุกข์ไม่ได้....
     แล้วจะช่วยเหลือเราได้อย่างไร.... 
คนที่ไม่รู้ หรืออวิชชา หรือมาร ก็ชวนเราไปอ้อนวอน บวงสรวง
     ผีสาง เทวดา อินทร์พรหม คิดว่าสิ่งนั้นจะช่วยให้เราสำเร็จได้
     ก็พากันมี *พระพรหมเจ้าที่ *ผีเจ้าที่ *เทวดาเจ้าที่... ไว้ในบ้าน เพื่ออ้อนวอน
     แต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักที....
ไอ้ความไม่สำเร็จของการอ้อนวอน คือ ‪‎*คนไม่มีปัญญา
     เขาอยากประสบผลสำเร็จ แต่เขาไม่รู้ว่าความสำเร็จนั้น
     จะต้องเกิดจากเหตุปัจจัย แต่เขา *ไม่รู้เหตุ *ไม่รู้ปัจจัย
อ้อนวอนมันได้คำตอบทันที  เหมือนเราไปยกมือไหว้ศาลเจ้า
     เราก็คิดเอาเองว่า  ศาลเจ้าจะช่วยเรา  แล้วให้ประสบผลสำเร็จ
     มันก็ได้ทันที... ‪‎ได้ความพอใจทันที... (บาปอกุศล)
     แต่มันไม่ได้ตามที่ต้องการ ...‎แต่มันได้ความพอใจเข้าไปแล้ว
     ได้ความอิ่มใจ ที่ได้มาขอเทวดา อินทร์พรหมแล้ว อย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่น ตรงที่ว่า....
    ๑. อยากได้อะไรให้ทำเอา คือ ยึดหลักกฎธรรมชาติเป็นหลัก
    ๒. ประกาศอิสรภาพให้แก่ตัวเราเอง ไม่ต้องไปอ้อนวอนใค อยากได้อะไร ทำเอาเอง
    ๓. ใช้ปัญญาประกอบศรัทธา คือ ‎ไม่ศรัทธาโดยไม่มีปัญญาประกอบ
นี่คือ หลักของศาสนาพุทธ
     *เมื่อเราเป็นพุทธ เราต้องรู้หลักศาสนาพุทธ ๓ ข้อนี้...
หลักการนี้มันได้ผลช้า... ไม่ทันใจพวกเรา... สู้ไปอ้อนวอน
     เอาหัวหมู เป็ด ไก่ เซ่นไหว้ เจ้าที่ เทวดา อินทร์พรหม ดีกว่า
     และมีความคิดในใจเต็มใจว่า... ท่านเหล่านั้นจะช่วยเราได้
     แล้วมันก็ไม่ได้อะไร เสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เป็นต้น
ศาสนาพุทธเป็นศาสนา ที่ให้กระทำด้วยความเพียร...
แต่การกระทำของเราต้องมีปัญญาประกอบ
เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง 
     *มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิด...
     *มีเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว...
     *ให้เกิดก็เกิด 
     *ให้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ 
     *ให้แตกสลายก็แตกสลาย
นี้คือหลักของธรรมชาติ… ถ้าเราไม่มีปัญญาประกอบ
     เราก็ไปรอมันมาประชุมกัน  รอคอยมันแตกสลาย เป็นต้น
ถ้าเรามีปัญญาประกอบ  เราอยากได้อะไร...
     เราก็หาเหตุปัจจัยมาประชุมกันให้ครบ  *เราก็ได้ตามนั้น
นี่คือหลักศาสนาพุทธ ‪*หลักของการกระทำที่มีปัญญาประกอบ
     ผู้ที่จะมีปัญญาประกอบ จะต้องเป็นคนที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า พระอริยะเจ้า หรือสัตบุรุษ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้
     *ทำเหตุที่ดี ผลก็ได้สิ่งดี*  เหตุตรงผลเสมอ...
อะไรที่เราทำเหตุให้ครบถ้วน... เราก็จะได้สิ่งนั้นให้กับตัวเรา....
Powered by MakeWebEasy.com