image

พระพุทธเจ้าว่า ทำบุญไม่ถูกที่ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ถูกที่ไม่ได้ดี

**ทุกคนจะได้ยินคำว่า  ทำบุญก็ได้บุญ  ทำดีก็ได้ดี**

แต่พระพุทธเจ้าว่า...

     ”ทำบุญไม่ถูกที่ ไม่ได้บุญ”  “ทำดีไม่ถูกที่ ไม่ได้ดี”

     เพราะตกคำว่า "ถูกที่ หรือไม่ถูกที่"

     เราทำบุญทุกวัน ไม่เคยขาด สิบปี ร้อยปี

     แต่ถ้าทำไม่ถูกที่...  คุณก็ไม่ได้บุญ

     แถมเติม บาปอกุศลไปด้วย เพราะเกิดความพอใจ ไม่พอใจ

ทำดีทุกวัน สิบปี ร้อยปี  แต่ถ้าทำไม่ถูกที่... ก็ไม่ได้ดี

     "เรามีบุญ" นั้นยังไม่พอ ต้องมีกุศล

     กุศลแปลว่า ปัญญา

     “ปัญญา” ‪คือ  *ความรู้ที่ดับทุกข์ได้

อันนี้ละที่พระพุทธเจ้า ท่านให้เราต้องทำ ต้องปฏิบัติ...

     เมื่อเราเริ่มมีบุญมีกุศลที่ เป็นปัญญา พอสมควร

     แต่ยังน้อยอยู่  เราก็ยังต้องเพิ่มเติมปัญญาให้ตัวเราให้มากขึ้น

     เพื่อที่เราจะได้มีแรงผลักดันตัวเอง  ให้ถึงเป้าหมาย ‪

     ‎นั้นคือ หนีทุกข์ไปหาสุขถาวร  (นิพพาน) 

     ให้สำเร็จตามอย่างพระพุทธเจ้า....

Powered by MakeWebEasy.com