image
น้อมใส่ไว้ในใจเป็นข้อมูลใหม่ แล้วข้อมูลใหม่ที่เป็นความจริง ก็จะเป็นตัวลิขิตชีวิตเรา
 
ให้ดำเนินในทางที่ถูกต้อง.... มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ 

     ตัวเราก็จะเปลี่ยนได้ “ภาระ” อันยิ่งใหญ่ ที่เราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ “จบ” แล้ว

ที่เราเกิดมาเป็นคน ทุกภพ ทุกชาตินั้น

     เราตั้งใจที่จะมา *นิพพาน หรือ *หนีทุกข์ไปหาสุขถาวร 

     และไปนิพพานนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้บอกทางเดินไว้ให้แล้ว

     คือ ‪การปฏิบัติเพียงแต่ ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ให้จำขึ้นใจ

     ใช้ความเพียรพยายามเท่านั้น   ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินทอง ไม่เสียเวลา

     ชีวิตก็ท่องไม่เที่ยงเกิดดับได้ตลอดเวลา... 

     ชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง ที่เป็นสุข.... 

แล้วจะมีทุกข์ได้อย่างไร?   

     เพราะนี่เป็น *ความตั้งใจ *ความเต็มใจของทุกคน.... ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 

     ว่าฉันจะมาหนีทุกข์ไปหาสุขให้ได้

     แต่ที่อ้อยอิ่ง เยิ่นเย้อ อยู่ ....เพราะความพอใจ ไม่พอใจ หรือบาป อกุศล

     มันดึงดันไม่ให้เราไป ...ภาษาคนคือ "มาร" ขัดขวางไม่ให้เราไปทางนั้น

เมื่อเราเอาไม่เที่ยงเกิดดับใส่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจแล้ว 

     ความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ  คำสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 

     ก็จะไปไล่ "มาร" ออกมาจากตัวเรา....

     เมื่อไม่มีมาร มาขัดขวาง ตัวเราจะเดินไปที่ไหน ๆ ก็คล่องแคล้ว 

     เดินไปหาคน ก็ไม่ติดเชื้อ  โลภะ โทสะ โมหะ กับใครมา....  

     ไปหาสิ่งของ  ก็จะเห็น  “ใหม่ เก่า แตกสลาย”

     จะเห็นความจริงอย่างนั้น  เห็นคนก็  “หนุ่ม แก่ ตาย”

     เห็นเกินเลยกว่าคนธรรมดาเห็น  เห็นเกินคนปกติ ที่จะเห็นได้

     ‎*เห็นด้วยตาใน คือตาปัญญา

แต่ทุกวันนี้ คนเราไม่รู้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ หรือความพอใจ ไม่พอใจ มันเป็นเชื้อโรคร้าย

     มันเป็นต้นตอของ  ‎มะเร็ง  ที่ฆ่าชาวโลก

ความพอใจ ไม่พอใจ ทำให้เกิดความเครียด  

     เมื่อเราเครียด ระบบการทำงานของร่างกาย ก็ไม่ปกติ  

     การต่อต้านของระบบในชีวิตก็ไม่มี....  

     จึงเปิดโอกาสให้มะเร็ง  เข้ามาฆ่าคนได้ทุกวัน

     คนที่เป็นมะเร็ง  ต้นตอมาจากความเครียดทั้งนั้น.....

Powered by MakeWebEasy.com