image
ทุกวันนี้เราเกิดมา ใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์
 
๑,๔๐๐ ปี เราไม่รู้ว่า....
 
     *อะไร คือทุกข์  
 
     *อะไร เป็นเหตุของทุกข์
 
     *อะไร คือการดับทุกข์ 
 
     *อะไร เป็นทางดับทุกข์
 
ความไม่รู้อย่างนี้ คือ *ความผิดพลาดอย่างมหันต์ ของชีวิต*

     ที่เราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ให้จบ

ทุกวันนี้ เราเกิดมา ใส่แต่ข้อมูลสร้างทุกข์

นักปราชญ์ราชบัณฑิต ดอกเตอร์ ก็ไม่มีใครรู้

การที่ต้องศึกษาเรียนรู้สูง ๆ ก็เพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตนเอง

     เพื่อให้มีรายได้ มีเงินเดือนสูง ๆ มาก ๆ กลัวความยากจน

     สิ่งเหล่านี้กลายเป็น ‎ความอยาก ความปรารถนา ของเรา

     แต่สิ่งเหล่านี้ คือ การสร้างทุกข์  ให้ตัวเรามาตลอด...

     แต่ใจเรา... มีแต่ความอยาก ความปรารถนาสร้างสุข

     แต่มันก็สร้างไม่ได้... เพราะมันไม่มีข้อมูลสร้างสุข

     แต่ข้อมูลธาตุรู้  ที่เก็บไว้ในใจของแต่ละคน มันเก็บไว้หมด

     มันเก็บไว้ทีละนิด ๆ ความอยาก ความหวัง ความต้องการ ที่เก็บไว้
 
เป็นความหวัง ลม ๆ แล้ง ๆ ที่ใจเราต้องการ ทุกภพ ทุกชาติ

     ไม่ว่าเราจะเกิด เป็นหมู หมา วัว ควาย สัตว์นรก เทวดา อินทร์พรหม

     ก็อยากสร้างสุข อยากหนีทุกข์ ไปหาสุขตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า
     
     *หมู หมา ก็วิ่งหนีแดด หนีฝนเข้าหาที่ร่ม

     *คนก็หลบแดดหลบฝน กางร่ม เช่นกัน

     มนุษย์กับสัตว์... ไม่ต่างกันเลย ต้องการความสุขเหมือนกัน

     คนเราเมื่อเกิดเป็นสัตว์ หมู หมา ข้อมูลหนีทุกข์ไปหาสุข ก็จะเก็บไว้ในใจของทุกชีวิต แต่ก็หนีไม่สำเร็จ... แต่ก็มีความหวัง

     การหนีทุกข์ไปหาสุข เป็นความปรารถนาของทุกชีวิต

     ทุกชีวิตหวังอย่างนี้มาตลอด... น่าสงสาร อกหักทุกชาติ

     แต่ละชาติ ไม่มีอะไรสมหวังเลย... เหตุตรงผลเสมอ

     *ปลูกมะม่วง ได้มะม่วง ไม่ได้มะละกอ

ที่เราไม่ได้ตามที่หวังเพราะ.... 

     *เราไม่เคยพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

     *ไม่เคยศึกษาเรียนรู้  ไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะเจ้า

     *ไม่เคยรู้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

     มันจึงออกมาเตือนเราทุกครั้งคือ การเปลี่ยน อิริยาบถทุกครั้ง... ที่ขยับท่านั่งไปมา พลิกตัวไปมา เกาหัว เกาแขน ขา คือ การหนีทุกข์ ไปหาสุข... (ไม่มีใครเคยรู้เลย)

และยังไม่รู้อีกว่า... 

     ความพอใจ ไม่พอใจ (วิบากกรรรม) เป็นผู้บงการ ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต... อยู่ในความควบคุมของข้อมูลนี้

     ผลพวงของข้อมูลนี้ คือ การเวียนว่ายตายเกิดนับภพ นับชาติไม่ถ้วน

     ที่เตือนเราออกมา... ในรูปแบบการเปลี่ยนอิริยาบถ อยู่ตลอดเวลา

     ว่าให้รีบ ๆ หาทางฝึกปฏิบัติ หนีทุกข์ไปหาสุข... (นิพพาน) ให้ได้ในชาตินี้

     *ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อย่ารอช้า...

     *พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว...

     *ภพชาติของสัตว์เดรัจฉาน เทวดา อินทร์ พรหม ไม่สามารถทำได้...

     *นอกจากภพที่เป็นมนุษย์เท่านั้น....

Powered by MakeWebEasy.com